Basisregistratie personen (BRP)

Lees verder

Wilt u niet dat uw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen......

Wilt u uw persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister aanpassen? Dat is mogelijk.

Indien uw persoonsgegevens in het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP, voorheen: GBA) niet kloppen dan moeten deze worden bijgesteld of aangevuld.

Naast uzelf kunnen ook anderen informatie over u krijgen uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP, voorheen:GBA). Te denken valt aan de gemeente......