Bodeminformatie

Bodeminformatie van de gemeente moerdijk is (gratis) digitaal beschikbaar. U kunt per adres een rapportage opvragen.

Bodeminformatie van de gemeente moerdijk is (gratis) digitaal beschikbaar. U kunt per adres een rapportage opvragen.

Bodeminformatie gemeente Moerdijk

Nota Bodembeheer

In de Nota Bodembeheer zijn de regels voor het toepassen van grond als bodem vastgelegd. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van de toe te passen grond overeenkomt met de kwaliteit van de ontvangende bodem. De gebiedspecifieke toepassingskaart (1.8 MB) geeft inzicht in de verschillende zones in Moerdijk. In de nota bodembeheer (2 MB) zijn de mogelijkheden per zone en de voorwaarden waaronder u grond kunt toepassen beschreven..

Melding toepassen grond

Voor de toepassing van partijen grond van meer dan 50 kubieke meter is in de meeste gevallen een melding nodig. Deze melding dient u minimaal vijf dagen voor toepassing te melden via meldpuntbodemkwaliteit.nl

Bodemsanering

Als er sprake is van een bodemverontreiniging die moet worden gesaneerd, heeft u daarvoor toestemming nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant.