Windpark industrieterrein Moerdijk (nabij Klundert)

Op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk bouwt Vattenfall 7 windmolens.

De gemeente Moerdijk draagt graag bij aan het bouwen van een duurzame samenleving. Een belangrijke stap hierin is het duurzaam opwekken van de elektriciteit die we gebruiken.  Op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk bouwt Vattenfall, tot 2019 heette Vattenfall Nuon, 7 windmolens. Vattenfall is eigenaar van deze windmolens. 

De windmolens zijn hard nodig voor de groei van duurzame energie en het behalen van de duurzame energiedoelstellingen van de gemeente Moerdijk. De plaatsing van de windmolens maakt bovendien deel uit van de afspraken tussen de gemeente en de provincie Noord-Brabant over het opwekken van windenergie in West-Brabant. En de provincie heeft hierover weer afspraken met het Rijk gemaakt.

Windpark in cijfers 

  • Het windpark bestaat uit 7 windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Bekijk de locaties van de windmolens.
  • De windmolens hebben een tiphoogte van 180 meter. Dat is het hoogste punt van de wieken.
  • Totaal vermogen: ongeveer 25 megawatt.
  • De geschatte jaarlijkse elektriciteitsproductie is 84.000 MWh. Dat is voldoende stroom voor ruim 20.000 huishoudens. 

Voordeel voor inwoners

Voor de gemeente Moerdijk is het belangrijk dat onze inwoners ook voordeel hebben van de windmolens. Daarom zijn met Vattenfall verschillende afspraken gemaakt over zogenaamde sociale participatie.

Windfonds voor lokale energietransitie

Vattenfall stort per opgewekte Megawattuur (MWh) een afgesproken bedrag in een windfonds. Met dit windfonds wordt geïnvesteerd in projecten die de lokale energietransitie versnellen. Een deel van dit geld is uitsluitend beschikbaar voor projecten in Klundert. De verdeling is als volgt:

  • €0,50 per MWh voor Klundert;
  • €0,40 per MWh voor gehele gemeente Moerdijk.

Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) is verantwoordelijk voor het beheer van dit windfonds. STEM ziet erop toe dat het geld uit het fonds op een verantwoorde manier wordt besteed.

Zonnepark: voordeel op je energierekening

Naast het windfonds ondersteunt Vattenfall bij de ontwikkeling van een zonnepark en andere duurzame energieprojecten, waarvan inwoners van Klundert kunnen profiteren. Heeft u als inwoner van Klundert interesse? Bekijk actuele informatie over het zonnepark op http://windparkindustrieterreinmoerdijk.nl/zonnepark.

Voor de ontwikkeling van het zonnepark en de andere energieprojecten is door STEM een projectleider aangesteld. Vattenfall stelt hiervoor geld ter beschikking aan STEM. De projectleider werkt onder andere samen met de Stadstafel Klundert,  de gemeente Moerdijk, het Havenbedrijf Moerdijk en Vattenfall. Daarnaast delen deskundigen van Vattenfall hun kennis en ervaring op het gebied van duurzame elektriciteit. 

Wilt u meer informatie?

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen heeft Vattenfall een website gemaakt: www.windparkindustrieterreinmoerdijk.nl. Hier leest u meer over de planning en de bouw van het windpark. Ook verschijnt er vier keer per jaar een nieuwsbrief met de belangrijkste mijlpalen. Via de website schrijft u zich hiervoor in.