Bibliotheek VANnU ziet ledenaantal stijgen

Geplaatst: 10-8-2016

Het gaat goed met de bibliotheek VANnU. Het aantal leden is opnieuw gestegen; in 2015 was 24,3% van de inwoners van Moerdijk lid van de bibliotheek. Een jaar eerder was dat nog 23%.

De bibliotheek krijgt elk jaar een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en Willemstad. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over aanvullende taken op het gebied van o.a. laaggeletterdheid, cultuur en dienstverlening voor basisscholen. Hoewel de landelijke trend een daling laat zien van het bibliotheekbezoek kent Moerdijk nog steeds een groei. In 2015 groeide het aantal leden met 442 tot 8.653. Belangrijke gebeurtenissen in 2015 waren de gevolgen van de fusie met de bibliotheken van Rucphen en Zundert en het zoeken naar een nieuwe locatie voor het servicepunt in Willemstad.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat goede resultaten zijn behaald, dat op een goede wijze uitvoering wordt gegeven aan het bibliotheekwerk en dat aan alle gemaakte prestatieafspraken is voldaan. Het is bijzonder dat dit is gebeurd met minder geld. De definitieve subsidie voor 2015 is vastgesteld op € 832.000; het verschil van € 15.700 met de eerder toegekende voorlopige subsidie wordt terugbetaald.

Naast de (kern)taken van de bibliotheek zijn aandachtspunten voor de komende tijd de werking van de servicepunten en het nog beter inspelen op de trend van digitalisering. De aanschaf van e-books verloopt nog niet helemaal naar wens. Onderhandelingen met uitgevers duren veel langer dan gepland, waardoor de aankoop van e-books vertraging oploopt.

VANnU heeft de strategische koers 2017-2020 beschreven en gaat in deze in september toelichten aan het college van burgemeester en wethouders.