Groen licht voor onderzoek uitbreiding veehouderijbedrijf Fijnaart

Geplaatst: 10-8-2016

Een veehouderijbedrijf aan de Boerendijk in Fijnaart mag van de gemeente Moerdijk zijn plan om uit te breiden met een extra varkensstal verder uitwerken. Het bedrijf moet daarbij voldoen straks na de uitbreiding aan alle eisen als het gaat om leefomgeving, (dieren)welzijn en milieu. Milieueffecten, zoals geur, worden zelfs verbeterd. Volgende stap is dat omwonenden hun mening kunnen geven over het plan.

Op basis van het gemeentelijk beleid en de ligging van de locatie zijn er vanuit de gemeente op voorhand geen bezwaren tegen de uitbreiding van de veehouderij. Het plan past ook binnen de Visie Buitengebied en het bedrijf is aangewezen als ‘duurzame locatie voor intensieve veehouderij’.

In de uitwerking zal aandacht besteed worden aan de bijdrage van de kwaliteit van het landschap en de invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Doordat de nieuwe stal straks wordt voorzien van de best beschikbare technieken zullen de geurbelasting en de uitstoot van fijnstof verder dalen. Aansluiting op een gecombineerde luchtwasser zorgt dan bovendien voor een daling van de ammoniakuitstoot. 

Uitbreiding is noodzakelijk omdat de eigenaar zijn bedrijf gesloten wil maken. Dat kan alleen door het aantal vleesvarkensplaatsen uit te bouwen. Omwonenden worden door de eigenaar binnenkort ingelicht over zijn plannen en ze krijgen de gelegenheid om hierover met hem in gesprek te gaan. Eventuele aanpassingen die daaruit voortkomen kan hij meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.