Informatiebijeenkomsten Windmolens A16

Geplaatst: 1-9-2016

In september vinden informatiebijeenkomsten over de Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) plaats bij het windpark Hazeldonk. Tijdens de bijeenkomst kunnen belangstellenden ook een windmolen bezoeken. De bijeenkomsten vinden plaats op 6 september (voor inwoners van Drimmelen), 7 september (voor inwoners van Moerdijk) en 8 september (voor inwoners van Breda en Zundert).

Bij verhindering kunnen belangstellenden ook op een avond van een andere gemeente komen. Belangstellenden zijn tussen 19:00 uur en 21:30 uur van harte welkom bij de derde molen bij windpark Hazeldonk, Hazeldonk 6019-6053 in Breda. Daar bestaat ook de mogelijkheid om de windmolen te bekijken en te ervaren.

Plattegrond met locatie van de bijeenomsten

Informatiebijeenkomst op 6, 7 en 8 september

Tijdens de inloopavond heeft u de mogelijkheid om al uw vragen te stellen aan de provincie en de gemeente. Na een plenair welkom krijgt u aan verschillende tafels informatie krijgen over het ruimtelijke proces, de geluidseffecten van windmolens, de slagschaduw en andere effecten van windmolens. Ook kunt u 3D-beelden bekijken van windmolens, zodat u een beeld krijgt van het effect in uw eigen leefomgeving. Hoe de lokale samenleving kan profiteren van windmolens komt ook aan de orde, evenals de wijze waarop u kunt bijdragen aan de productie en het gebruik van duurzame energie. Op de informatieavond worden de voor- en nadelen van windenergie ten opzichte van bijvoorbeeld zon en aardwarmte op een rij gezet.

Gratis busvervoer

U kunt naar de informatiebijeenkomsten komen met eigen vervoer, maar er vertrekken ook bussen vanuit de gemeenten. Dinsdag 6 september is gereserveerd voor belangstellenden vanuit Drimmelen, woensdag 7 september voor belangstellenden vanuit Moerdijk en donderdag 8 september voor belangstellenden vanuit Breda én Zundert. Het busvervoer is hierop afgestemd. Mocht u onverhoopt op de betreffende dag niet aanwezig kunnen zijn, dan is het mogelijk op een andere dag aan te sluiten. U bent dan wel aangewezen op eigen vervoer.

  • Op 6 september rijdt er om 18.30 uur en 19.45 uur een bus vanaf het gemeentehuis van Drimmelen in Made. Om 20.30 uur en 21.50 uur rijden de bussen vanaf Hazeldonk terug naar Made.
  • Op 7 september rijdt er om 18.30 uur en 19.45 uur een bus vanaf het gemeentehuis van Moerdijk in Zevenbergen. Deze rijden ook langs stopplaatsen in Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Om 20.30 uur en 21.50 uur rijden de bussen vanaf Hazeldonk dezelfde route terug naar Zevenbergen.
  • Op 8 september rijdt er om 18.30 uur en 19.45 uur een bus vanaf het gemeentehuis van Zundert. Om 20.30 uur en 21.30 uur rijdt een bus terug vanaf Hazeldonk.
  • Op 8 september rijdt er om 18.30 uur en 19.45 uur een bus vanaf Café Elsakker in Prinsenbeek. Om 20.30 uur en 21.30 uur rijdt er een bus terug vanaf Hazeldonk.

Proces

Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben als vier gemeenten samen met de provincie afgesproken om 100 MW aan windenergie te realiseren langs de A16. Daarom worden voor eind 2020 een aantal windmolens gebouwd langs de A16. De procedure om ze te mogen bouwen, begint nu.

De eerste stap is het maken van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau, een NRD. De provincie maakt deze notitie. Hierin staat aangegeven wat er precies onderzocht gaat worden in de volgende stap. Te denken valt aan: geluid, slagschaduw, landschap, en invloed op bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Inhoudelijk wordt dit in de NRD-fase nog niet onderzocht.

U kunt (uiterlijk tot 19 september) een zienswijze indienen op de NRD waarin u kunt aangeven wat er (nog meer) in de NRD onderzocht moet worden. Dat kan gaan over zowel milieuaspecten als locaties die nu niet in het NRD staan.

Na de NRD wordt een Milieu-effect-rapport (een MER) gemaakt. In dit rapport worden alle milieu-effecteninhoudelijk onderzocht en beoordeeld. Ook wordt gekeken naar de beste plaatsen langs de A16 voor de windmolens. Alle onderwerpen die in de NRD staan, worden in de MER onderzocht.

Als de MER klaar is, kan het inpassingsplan gemaakt worden. In het inpassingsplan staat precies aangegeven op welke plaatsen uiteindelijk de windmolens zullen komen. Zodra de plaatsen bekend zijn start de aanvraag voor vergunningen om de molens echt te mogen gaan bouwen. Zodra MER, inpassingsplan en vergunningaanvragen beschikbaar zijn, worden deze beschikbaar gesteld voor inspraak. Eind 2020 moeten de molens energie leveren.

Aanmelden:

Wilt u gebruik maken van de bus, dan kunt u zich vooraf aanmelden door middel van een formulier in te vullen op de website van de Provincie of door een mail te sturen naar windenergiea16@brabant.nl met vermelding van uw naam, emailadres en of uw gebruik wilt maken van het gratis busvervoer met vermelding van de datum dat u wilt komen (6, 7 of 8 september aanstaande). Maakt u gebruik van eigen vervoer, is aanmelden niet noodzakelijk, maar wordt het wel op prijs gesteld.

Meer informatie over windenergie in gemeente Moerdijk