Moerdijk Campus moet regio economische boost geven

Geplaatst: 23-8-2016

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk ligt krijgt het Haven- en Industrieterrein Moerdijk een campus. Deze ‘Moerdijk Campus’ moet een kennis-, educatie- en informatiecentrum worden waar bedrijven, inwoners en de regionale economie van kunnen profiteren. Het college heeft ingestemd met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, dat is waarschijnlijk halverwege 2017 afgerond.

Het idee voor de Moerdijk Campus komt voort uit de Havenstrategie; de toekomstvisie en uitvoeringsagenda die moeten zorgen voor een sterke positie van het haven en industriegebied en de omgeving. Deze campus kan een positief effect hebben op de werkgelegenheid in de regio, doordat kennis en initiatieven op gebieden als scholing, innovatie en ondernemerschap daar straks worden gestimuleerd, gebundeld en gedeeld, zo is de overtuiging van het college. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven kunnen dit realiseren door beter op elkaar aan te sluiten en samen te werken binnen één centrale schakel met de voorlopige werknaam: ´Moerdijk Campus´.

Structurele economische groei

“Met de Moerdijk Campus willen we laten zien wat er te brengen en te halen valt op het haven- en industrieterrein”, legt verantwoordelijk wethouder Thomas Zwiers uit. “Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen door bij te dragen vanuit hun eigen kracht de lokale arbeidsmarkt, werkgelegenheid én het vestigingsklimaat een boost geven. Dit kan Moerdijk structurele economische groei opleveren, met oog voor duurzaamheid. En uiteindelijk zorgen we er zo voor dat inwoners en bedrijven zich hier graag vestigen en hier willen blijven.”

Voldoende interesse

Bij onderdelen van de campus denkt het college aan bijvoorbeeld een innovatie- en kenniscentrum, bedrijfsschool, technieklokaal of dependances van onderwijs of kennisinstellingen, congreslocatie, bezoekerscentrum, en faciliteiten en diensten voor starters. De komende tijd wordt onderzocht of er voldoende interesse is bij partijen in bedrijfsleven en onderwijs om (financieel) bij te dragen. Afhankelijk daarvan kijkt het college of en hoe het de plannen verder gaat uitwerken.