Moerdijk blijft aandringen op verruiming en start verkenning op naar behoefte openbaar vervoer

Geplaatst: 25-8-2016

De dienstregelingen voor het openbaar busvervoer voor 2017 zijn in de maak. De Provincie verzorgt de aanbesteding van vervoerders. Vervolgens maken de vervoerders een plan voor het vervoer. Arriva heeft de West-Brabantse gemeenten advies gevraagd voor dit zogeheten Exploitatieplan met daarin onder meer de verschillende dienstregelingen.

Na de versobering vorig jaar lijkt Arriva het plan voor 2017 nauwelijks aan te passen. Het college van burgemeester en wethouders heeft door deze recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer-aanbod besloten een verkenning binnen de gemeente op te starten naar de daadwerkelijke behoefte van onze inwoners (per dorp of stad) en wat de mogelijk oplossingen hiervoor kunnen zijn.

Teleurgesteld

“Teleurstellend”, vindt wethouder Thomas Zwiers. “De buurtbusverbinding Zevenbergen - Etten-Leur is absoluut een aanwinst. Echter we hebben als college in onze reactie aan Arriva en de provincie laten weten het niet eens te zijn met de gekozen oplossing voor de verbinding Willemstad – Hoeksche Waard. Ondanks de voorgestelde wijzigingen blijft het avond- en weekendvervoer onvoldoende. De tijdelijke oplossing voor Willemstad, door het inzetten van kleine busjes in daluren, en de inzet van de deeltaxi ’s avonds en in de weekends zou nu definitief worden. We vragen nogmaals om in ieder geval in de daluren een extra stop van lijn 310 langs de A29 nabij Willemstad in te voegen.

Erg jammer; openbaar vervoer is juist in onze gemeente hard nodig. We hebben een uitgestrekte gemeente, met bovendien heel wat kleinere woonplaatsen. Winkels en andere voorzieningen zijn niet altijd meer om de hoek te vinden. Ook laat je kansen liggen qua werkgelegenheid op het Zeehaven-en Industrieterrein. Immers, zonder eigen vervoer is het erg lastig om het Zeehaven- en Industrieterrein te bereiken. Zeker voor stagiairs of studenten”.

Blijven aandringen

De gemeente blijft daarom aandringen op een goed sluitend netwerk van openbaar vervoer. Bij de provincie en Arriva ligt het verzoek vanuit de gemeente een verkenning te starten hoe de overheden en vervoersmaatschappij gezamenlijk voor goede vervoersoplossingen in de gemeente kunnen zorgen.  Zo ziet de gemeente meer heil in vraaggericht vervoer en zou daar graag mee aan de slag gaan: “Wij zouden graag pilots willen doen met – bijvoorbeeld – het basis openbaar vervoer in spitstijden, en kleinschaliger vervoer op aanvraag op de rustiger tijden”, schetst Zwiers. Hij hoopt dat de vervoerder ingaat op het dringende verzoek om een gesprek aan te gaan.

Voor het opstarten van deze verkenning heeft de gemeente een startdocument opgesteld. Het gewenst resultaat hiervan is om te onderzoeken wat precies de (openbaar) vervoersbehoefte van de inwoners in de gemeente Moerdijk is (per dorp of stad) en welke oplossingen hierbij passen. “Onze inwoners betrekken we onder andere via de gebiedstafels bij de uitwerking van de verkenning. Tijdens het project wordt er een pilot gedraaid om in de praktijk te onderzoek wat een werkbare oplossing is”.

De planning is om eind 2017 via een voorstel aan de gemeenteraad zicht te hebben op de voorkeursoplossing en hoeveel budget hiervoor nodig is voor de exploitatie.  

Voorgestelde wijzigingen 2017

Arriva stelt verder voor om drie extra ritten op lijn 117 in te zetten, schoolliner 613 op te heffen en van twee streeklijnen (lijn 119) rondom Breda de route te wijzigen. Dit laatste kan voor een aantal reizigers betekenen dat ze de verbinding tussen de Woonboulevard en Zevenbergen verliezen.