Samen strijden tegen kroos in Willemstad

Geplaatst: 26-8-2016

Een groot deel van de eendenkroos, dat de afgelopen weken op het water in de grachten van Willemstad dreef, is inmiddels verdwenen. Waterschap Brabantse Delta verwijdert maandag 29 augustus het overgebleven eendenkroos uit het water van de Kerkring in Willemstad.

Met grote doeken verwijdert een kraan de laatste resten groene drab die op het water drijft. Daarnaast is de hulp van omwonenden en watergebruikers belangrijk om de groei van eendenkroos terug te dringen.

Eendenkroos slecht voor de waterkwaliteit

De grote hoeveelheid eendenkroos in de gracht in Willemstad is slecht voor de kwaliteit van het water. Door het kroos krijgt het water minder zuurstof. Dit creƫert een slechte leefomgeving voor diverse planten en dieren. Het waterschap heeft de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om de overlast tegen te gaan.

Maatregelen

Eendenkroos groeit vooral goed in stilstaand water. Om de groei tegen te gaan, laat het waterschap doorlopend water door de gracht stromen, is de capaciteit van het gemaal vergroot voor een betere doorstroming en wordt tweemaal per week zwerfvuil verwijderd. Ook maken medewerkers van het waterschap de roosters onder water voor de buis onder de Kerkring en het gemaal schoon. Vorig jaar is een extra stuw aangebracht voor het gemaal aan de Groenstraat dat het kroos versneld naar het Hollands Diep dient te trekken en wordt jaarlijks al het kroos verwijderd. Al die maatregelen zijn bedoeld om de juiste balans te vinden in de doorstroming van het water en het zuurstofgehalte.

Wat kunt u doen?

Het waterschap blijft strijden tegen het kroosprobleem. Makkelijk is dat niet. Het kroos kan zich in vier dagen tijd verdubbelen en groeit dus extreem snel. U kunt meehelpen! Namelijk door eendjes niet te voeren, hondenpoep op te ruimen en te voorkomen dat afval in het water terechtkomt. Brood, poep en afval bevatten namelijk voedingsstoffen voor onder andere blauwalgen en kroos. Door deze voedingsstoffen te verminderen bestrijden we samen het kroos in de grachten van Willemstad.