College: terras mag het hele jaar, mits niet strijdig met bestemmingsplan

Geplaatst: 22-12-2016

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt mogen terrassen in de gemeente Moerdijk straks het hele jaar blijven staan. Voorwaarde is dan wel dat het bestemmingsplan daar ruimte voor biedt. Dat stelt het college voor in een concept-terrassenbeleid, dat nu ter inzage ligt.

Met deze regels willen burgemeester en wethouders nog meer duidelijkheid en gelijkheid voor alle betrokken partijen (horeca, direct omwonenden en weggebruikers) creëren. In het oorspronkelijke beleid wordt bijvoorbeeld nog onderscheid gemaakt tussen een tijdelijk en een permanent terras. Dit zorgt nu voor ongelijkheid qua mogelijkheden tussen de verschillende horeca.

Opslaan terrasmeubilair 

Het exploiteren van een terras tijdens de wintermaanden behoort ook tot de mogelijkheden. Voorwaarde is dan wel dat de ondernemer het terrasmeubilair alleen mag neerzetten als het terras ook echt wordt gebruikt. Wordt het terras in de wintermaanden niet geëxploiteerd, dan moet het meubilair worden opgeslagen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat ondernemers de openbare ruimte puur gebruiken als opslag. Ook wil het college straks twee type terrassen introduceren: een gevelterras (een terras direct aan een gevel) en een eilandterras (een terras op afstand van een horecagelegenheid) introduceren. Afhankelijk van de openbare ruimte is het straks toegestaan om beide type terrassen neer te zetten.

Willemstad: schrappen kaart

Voor Willemstad wil het college de kaart schrappen die aangeeft waar uitsluitend terrassen mogen worden gevestigd. Niet om de horeca vrij baan te geven, maar omdat dit beleid strenger is dan het bestemmingsplan kan dit wat het college betreft worden vervangen door een systeem waarin het geldende bestemmingsplan bepaalt of er wel of geen terras komt. Zo kan ook beter worden ingespeeld op nieuwe horecavestigingen. In de praktijk blijft het mogelijk om aan de zijkanten van het middenpad in de Voorstraat een terras te voeren en blijft het midden vrij voor voetgangers. In de loop van 2017 wordt gestart met het nieuwe bestemmingsplan voor Willemstad; uitgangspunt hierbij is dat er geen nieuwe terrassen bijkomen.

Het concept terrassenbeleid ligt zes weken ter inzage. Daarna worden eventuele zienswijzen verwerkt in een definitief voorstel, dat daarna aan de gemeenteraad wordt aangeboden.