Dorpstafel Fijnaart: serieus met een feestelijk tintje

Geplaatst: 6-12-2016

Ook de dorpstafel kijkt uit naar de feestelijke heropening van de Voorstraat a.s. vrijdag tijdens de kerstmarkt. Op de tafel werd verder onder meer gesproken over de woningbouw in Fijnaart, de laatste ontwikkelingen over ‘de oude super’ en kwamen de werkgroepen aan het woord.

Zo kon de werkgroep die zich met verkeersveiligheid bezighoudt melden dat er al diverse onveilige plekken verbeterd zijn en dat volgende prioriteit bij de Dreef ligt.

Woningbouw Fijnaart

Op 19 december a.s. is er  een informatieavond over het woningbouwplan in Fijnaart-West. Dit is het plan waarin ook een groep inwoners hun eigen woningbouwplan ontwikkelen via het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) onder begeleiding van Stichting Droomwonen. Alle inwoners van Fijnaart ontvangen hiervoor nog een uitnodiging in de bus.
De dorpstafel vindt dat er met de huidige structuurvisie van de gemeente, die zich tot 2020 alleen richt op woningbouw in Fijnaart-West, te weinig wordt ingespeeld op de ontwikkelingen op de woningmarkt. De tafel kaart dit aan bij de gemeente.

‘De oude super’

De omgevingsvergunning voor de verbouwing van de Nieuwe Dorpsweg 1 is ingediend. De welstandscommissie heeft een positief advies gegeven. Dat betekent dat de vergunning nu kan worden afgegeven waarna het medisch/dienstverleningscentrum gerealiseerd kan worden.

Energiek Moerdijk

Energiek Moerdijk gaf een presentatie over de mogelijkheden om energiezuiniger die er zijn voor Fijnaart. Dit is niet alleen noodzakelijk voor het milieu maar ook voordelig voor de portemonnee. Hierbij wil Energiek Moerdijk graag helpen. Zo wil zij een gratis ‘warmtescan’ mogelijk maken voor alle inwoners waarmee in een oogopslag te zien is op welke plekken een huis nog beter geïsoleerd kan worden. Alle inwoners van Fijnaart worden expliciet uitgenodigd om contact op te nemen als ze meer willen weten over hoe je zuiniger kunt wonen en leven.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is in het nieuwe jaar, op donderdag 2 maart vanaf 19.30 uur in De Parel. Als altijd zijn alle inwoners van Fijnaart hierbij van harte welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Fijnaart is onderdeel van het Gebiedsplan Fijnaart. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Fijnaart komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten