Dorpstafel Standdaarbuiten: nieuwe gezichten en acties

Geplaatst: 5-12-2016

Er waren een aantal nieuwe gezichten aan de tafel i.v.m. de verkeerssituatie aan de Oude Kerkstraat. En de waarnemend wijkagent, René Kerkhoff, kwam zich voorstellen. Daarnaast wordt de samenwerking met andere dorpen en stadjes op de voet gevolgd.

Stichting De Zonnebloem, KBO, seniorenraad en de Blomhof gaan de komende tijd kijken op welke manier ze samen kunnen werken met de organisaties in Fijnaart, Willemstad en Klundert. De voortgang hiervan wordt een nieuw agendapunt op de dorpstafel.

Start Huis van de Wijk in januari

Surplus heeft het plan van aanpak voor het Huis van de Wijk met de dorpstafel gedeeld. In het Huis van de Wijk kunnen mensen terecht voor advies, informatie en activiteiten. Vanaf januari is Paola Disch wekelijks in De Standaert aanwezig. Aan de hand van de vragen en verzoeken die komen, wordt het Huis van de Wijk speciaal voor Standdaarbuiten ingericht. Op welke dag en tijd ze aanwezig zal zijn, wordt nog bekend gemaakt.

Stand van zaken gebouwen

Het voormalige schoolgebouw aan de Sint Jansstraat 7 is inmiddels gesloopt en gesaneerd. De start van de  bouw van vier levensloopbestendige woningen heeft Woonkwartier in het tweede kwartaal van 2017 ingepland.
Het startdocument voor de ontwikkeling van het Suikerentrepot tot woon-, horeca- en winkelbestemming is nu klaar. Er is nog steeds veel belangstelling voor de plannen. Op 13 december wordt het startdocument in de openbare commissievergadering in het gemeentehuis besproken. Als de raad in januari akkoord geeft, start het project.

Verkeer en veiligheid

Op de dorpstafel werd aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op de Oude Kerkstraat. Ondanks dat het een 30km zone is, wordt daar erg hard gereden wat gevaarlijke situaties oplevert. De werkgroep verkeer (bestaande uit inwoners, de gemeentelijk verkeerskundige, de BOA en politie) gaat hiermee aan de slag.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op dinsdag 7 februari om 19.30 uur in De Standaert. Alle inwoners van Standdaarbuiten zijn hierbij welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Standdaarbuiten is onderdeel van het Gebiedsplan Standdaarbuiten. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Standdaarbuiten komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten