Dorpstafel Zevenbergschen Hoek: denk en doe ook mee!

Geplaatst: 20-12-2016

Er zijn al heel wat enthousiaste Hoekenaren die zich inzetten voor hun Zevenbergschen Hoek. Maar omdat de tafel een vertegenwoordiging van het hele dorp wil zijn, zijn er nooit genoeg mensen die mee willen denken en doen.

De onderwerpen die ter tafel komen gaan van groot naar klein. Van mogelijke  windmolens langs de A16 en een tracé van de 380kV hoogspanningslijn tot aan de markt op dinsdagmiddag en de bakker op zaterdagochtend. En er zijn afgelopen tafel weer aan aantal nieuwe onderwerpen of zaken besproken die voor het dorp van groot belang zijn.

Omgevingstafel Havenschap Moerdijk

Havenschap Moerdijk vraagt inwoners om deel te nemen aan de omgevingstafel die in het eerste kwartaal van het komende jaar wordt opgestart. Deze omgevingstafel vervangt de huidige burenraad. In de samenstelling van de omgevingstafel wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van inwoners, gemeenten en bedrijven/havenschap om samen de ontwikkelingen van Port of Moerdijk vorm te geven. Daarnaast wil het Havenschap ook graag ‘teruggeven aan de omgeving’ door bijvoorbeeld het vitaliteitsfonds voor kleine projecten binnen de gemeenschap, het maatschappelijk verantwoord ondernemen of het realiseren van duurzaamheidsprojecten.

Herinrichtingsplan Hoofdstraat

De laatste ontwikkelingen over de herinrichting van de Hoofdstraat en de acties om het sluipverkeer tegengaan zijn aan de orde geweest. Op verzoek van de tafel zal het herinrichtingplan van de Hoofdstraat op de website van de gemeente worden gedeeld, zodat de inwoners het terug kunnen kijken. Verder is er een aparte oproep gedaan om deel te nemen aan een begeleidingsgroep voor de herontwikkelingsplannen.

Werkgroep windmolens en 380kV

De tafel gaat een nieuwe werkgroep oprichten die zich buigt over de mogelijke windmolens langs de en het tracé van de 380kV hoogspanningsleiding. De beheerder van het 380kV hoogspanningsnet, Tennet, heeft aangegeven graag in gesprek te willen met de dorpstafel.

Ook mee aan tafel?

Woont u in Zevenbergschen Hoek? Dan nodigen uw dorpsgenoten die al aan de tafel deelnemen u van harte uit om ook mee te komen denken en samen te werken aan een mooie toekomst voor Zevenbergschen Hoek. Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen om te zien hoe het er aan zo’n tafel aan toe gaat en wat u daarin wil en kan betekenen.

Volgende dorpstafel

De volgende tafel is op woensdag 15 februari 2017. Vanaf 19.30 uur bent u allen van harte welkom in De Zevensprong.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het Gebiedsplan Zevenbergschen Hoek. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Zevenbergschen Hoek komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten