Enquête over het windmolenpark Moerdijk

Geplaatst: 3-12-2016

Alle stemgerechtigde inwoners van Klundert en Noordschans hebben inmiddels de enquête met een begeleidende brief, plus een folder op naam thuis gestuurd gekregen. Hier lees je meer over de enquête.

In de begeleidende brief staat uitgelegd hoe de enquête kan worden ingevuld. Tijdens de informatie- en inloopavond in de Niervaert op 6 december 2016, van 19:30 - 21:30 uur, kunt u technische hulp krijgen bij het invullen van de enquête.

Wanneer moet de enquête worden ingevuld?

Er kan gestemd worden van 6 tot en met 12 december. Als kiezers eerder naar de website gaan krijgen ze deze mededeling te zien.

Wat doet de gemeente met de uitslag van de enquête

De uitslag van de enquête neemt het gemeentebestuur mee in de besluitvorming over het bestemmingsplan dat de bouw van windmolens op het industrieterrein Moerdijk mogelijk moet maken. De gemeenteraad beslist daarover op 12 januari 2017.

Waar gaat het om in de enquête?

De gemeente Moerdijk zet zich in voor het behalen van haar duurzame energiedoelstellingen. Het plaatsen van windmolens draagt hier in belangrijke mate aan bij. Er ligt nu een plan voor zeven windmolens op het industrieterrein Moerdijk, waarvan 5 langs de Westelijke Randweg en 2 verder naar het oosten langs de Zuidelijke Randweg.

Welke keuzes zijn er?

U kunt kiezen uit:

  1. 7 molens met een maximale hoogte van 180 meter, met als voorwaarde het uitgebreide pakket aan sociale randvoorwaarden waaronder de aanleg van een zonnepark.
  2. 5 molens met een maximale hoogte van 150 meter (nabij Klundert) en 2 molens met een maximale hoogte van 186 meter (oostkant industrieterrein), met als voorwaarde de aanleg van het zonnepark door private partijen.
  3. 5 molens met een maximale hoogte van 150 meter (nabij Klundert) en 2 molens met een maximale hoogte van 186 meter (oostkant industrieterrein), in combinatie met een onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van het zonnepark die wordt geëxploiteerd door een bewonerscorporatie.
  4. Ik heb geen voorkeur voor de hoogte van de molens.
  5. Ik ben tegen de windmolens op de aangegeven locatie.
  6. Ik heb nog een andere variant, namelijk …

Wat krijg ik te zien als die molens er staan?

Visualisaties van de windmolens vindt u op: http://www.ponderaconsult.com/VIS/wpmoerdijk

Wat moet ik doen als ik het allemaal nog niet goed begrijp of als ik andere vragen heb?

Bezoek de informatie- en inloopavond in de Niervaert op 6 december, van 19:30-21:30 uur.