Moerdijkregeling doet waarvoor hij is bedoeld

Geplaatst: 9-12-2016

Sinds twee jaar kunnen inwoners van het dorp Moerdijk gebruik maken van de Moerdijkregeling. Inmiddels kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de Moerdijkregeling doet waarvoor hij is bedoeld; inwoners in het dorp die hun huis moesten of wilden verkopen, konden dat doen, de sociale structuur van het dorp kreeg versterking door de komst van jonge gezinnen, de rust in het dorp is terug en de woningmarkt heeft een zetje gekregen.

Deze week hebben alle inwoners een brief met de stand van zaken gekregen.

De woningverkoop trekt zichtbaar aan, ook in het dorp Moerdijk. Daarnaast geven de inspanningen – door gemeente, partners én inwoners - om het wonen in Moerdijk onder de aandacht te brengen, een flinke boost. Van de 59 woningen die de gemeente in 2015 en 2016 via de Moerdijkregeling aankocht, zijn er inmiddels 19 weer verkocht. Nog eens 20 zijn langdurig verhuurd. Dagelijks wordt belangstelling getoond voor wonen in Moerdijk.

Het aantal aanmeldingen voor deelname in 2017 is elf. (De aanmeldingsdatum was 1 december jl.)  We zien dus dat het aantal woningen dat aan de gemeente wordt aangeboden, opdroogt.

Nieuwe glans

Inwoners en gemeente zorgen er samen voor dat wonen in Moerdijk steeds aandacht krijgt. Met de Moerdijkregeling als ‘blijfregeling’, nieuwe aanwas in het dorp én allerlei investeringen in het dorp, geven gemeente Moerdijk en de inwoners het dorp nieuwe glans.

Burgemeester Klijs: “Uiteraard blijft het af en toe scepsis. Dat is logisch, de Moerdijkers hebben lang in onzekerheid gezeten. Maar tegelijkertijd zit er ontzettend veel energie in het dorp. De stijgende lijn is voelbaar. En de hernieuwde glans tekent zich af in enthousiasme en initiatieven.”

Zo zijn er zes werkgroepen aan de slag waarin inwoners ‘bouwen’ aan de leefbaarheid van het dorp. Er zijn plannen voor een centraal dorpshart, de entree van het dorp wordt aangepast wat sluipverkeer moet weren, er is een fietspad in zicht tussen Zevenbergen en Moerdijk, de dorpshaven wordt opgeknapt en de openbare ruimte wordt aangepakt. Daarnaast zijn er al diverse investeringen uitgevoerd, zoals het aanleggen van een schelpenpad naar natuurgebied de Appelzak met verlichting en bankjes en het Schapenpad over de dijk, het gebied rondom de Klokkenstoel is opgeknapt en er is een nieuw dorpshuis.

Er was een aparte werkgroep vanuit de basisschool omdat er zorgen waren over het leerlingenaantal. Die zijn inmiddels weggeëbd omdat er genoeg aanwas is van kinderen. De werkgroep buigt zich nu over met name de positie van de school in het dorp.

Achtergrondinformatie Moerdijkregeling

De Moerdijkregeling is een garantieregeling voor huizenbezitters (ongeveer 300) in het dorp Moerdijk. Zij krijgen een verkoopgarantie gebaseerd op 95% van de waarde van hun huis. Deze regeling is vooral een vangnet voor woningen die op de gewone woningmarkt niet worden verkocht. De Moerdijkregeling is bedoeld voor huidige en toekomstige huizenbezitters in het dorp Moerdijk. Zij kunnen te allen tijde, op welk moment in de toekomst dan ook, hun huis verkopen aan de gemeente. Dat geeft financiële zekerheid en rust en mensen kunnen daardoor rustig in het dorp blijven wonen. Daarnaast maakt de regeling het extra aantrekkelijk om in het dorp een woning te kopen omdat ook nieuwe eigenaren gebruiken kunnen maken van de Moerdijkregeling.

Kijk voor meer informatie op www.komwonenindorpmoerdijk.nl of www.facebook.com/komwonenindorpmoerdijk 
Hier vindt u ook een actueel overzicht van het aantal aangekochte, verkochte en verhuurde woningen.