Stadstafel Willemstad: werkgroepen aan zet

Geplaatst: 1-12-2016

Op de stadstafelavond werd de stand van zaken van de werkgroepen gedeeld en onderling afgestemd voor zover dat nodig was. Deze keer waren er ook presentaties over de evaluatie van de pilot met de waterbus en een uiteenzetting van de mogelijkheden en moeilijkheden rondom het parkeren in de vesting.

Waterbus blijft

De pilot met de waterbus was meteen vanaf de start een groot succes en wordt daarom ook vervolgd. Volgend vaarseizoen krijgt de waterbus een definitieve plek in Willemstad. De komende periode werkt de gemeente Moerdijk aan een goede afstemming en voorbereiding daarop. De reacties van de stadstafeldeelnemers worden meegenomen.

Parkeren in de vesting

Inwoners van Willemstad ervaren parkeerproblemen in de vesting. Samen met de stadstafeldeelnemers is bekeken welke mogelijkheden er zijn voor extra parkeerplaatsen buiten de vesting en om de druk op de bestaande parkeerplekken in de vesting te verlagen door het instellen van een blauwe zone. De bedoeling is om de toeristen in de toekomst vooral buiten de vesting te laten parkeren, bijvoorbeeld op een parkeerterrein met inzet van verkeersregelaars en pendeldiensten van en naar het centrum. Bij dit onderwerp wordt ook de mening van de horeca op prijs gesteld, helaas was er op deze avond geen vertegenwoordiging hiervan op de stadstafel aanwezig.

Organisatie stadstafel

Het is wenselijk om een zo breed mogelijke representatie op de stadstafel te hebben zodat de verschillende belangen vertegenwoordigd worden op de bijeenkomsten en in de werkgroepen. Samen met de stadstafeldeelnemers wordt nu invulling gegeven aan de tafel. Er wordt besproken welke status deze heeft en hoe dit vastgelegd kan worden.

Iedere inwoner van Willemstad die mee wil denken, praten en beslissen over de ontwikkelingen van hun stad is van harte uitgenodigd om deel te nemen. De tafels hebben een open structuur, wat betekent dat iedereen op elk moment aan kan schuiven. Heeft u vragen over de stadstafel of wilt u meer weten over de onderwerpen die er op dit moment op de agenda staan of zelf een onderwerp toevoegen waar u aan wil werken, stuur dan een mail naar gebiedsplannen@moerdijk.nl.

Volgende stadstafel

Maandag 6 maart is de volgende stadstafel. Inwoners van Willemstad zijn dan weer van harte welkom vanaf 19.30 uur in gebouw Irene.

Gebiedsplannen

De stadstafel Willemstad is onderdeel van het Gebiedsplan Willemstad. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en idee├źn. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Willemstad komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten