Dorpstafel Noordhoek: € 30.000 voor verkeersvoorzieningen

Geplaatst: 28-7-2016

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 14 juli 2016 geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van verkeersknelpunten op wegen in het buitengebied en schoolfietsroutes. Voor een bedrag van 30.000 euro kunnen er verbeteren van de verkeersvoorzieningen in Noordhoek opgepakt worden.

Plannen van de dorpstafel Noordhoek zelf zijn er in ieder geval genoeg. Zo heeft de werkgroep Verkeer en Veiligheid van de dorpstafel aandacht voor de openbare verlichting en snelheid waarmee gereden wordt op de Langeweg Noord. Maar ook voor de overlast van zwaar verkeer op de Noordhoekse dijk.

De werkgroep heeft samen met de gemeente een voorstel uitgewerkt voor aanpassingen en dit besproken tijdens de dorpsavond in Noordhoek in april van dit jaar. Nu er geld beschikbaar gesteld is, gaat de werkgroep eerst nader afstemmen en overleggen met o.a. ZLTO, Arriva, bewoners en andere dorpstafelleden. Daarna kan men aan de slag om de plannen te realiseren.

Uitvoeringsprogramma verkeersknelpunten

Het geld is beschikbaar gesteld vanuit het uitvoeringsprogramma voor de aanpak van verkeersknelpunten op wegen in het buitengebied en schoolfietsroutes. Hierbij zijn zo'n 60 verkeersknelpunten geselecteerd die worden opgepakt. Vanuit het ‘uitvoeringsprogramma wegen buitengebied en schoolfietsroutes’ worden deze stap voor stap onder handen genomen.  De gemeenteraad geeft hiermee het signaal af dat zij het belangrijk vindt om extra maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid verbeteren.

De volgende dorpstafel

De eerstvolgende dorpstafel staat gepland op dinsdag 18 oktober. Alle inwoners van Noordhoek zijn van harte welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Noordhoek maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan Noordhoek. Sinds 2012 worden gebiedsplannen opgesteld in een samenwerking tussen maatschappelijke organisaties (gemeente Moerdijk, Surplus, politie, Woonkwartier en Groenhuysen), inwoners en bedrijven. Ontwikkelingen voor elke kern en het buitengebied krijgen plek in één document. Met als doel dat het ook in de toekomst prettig is om te wonen en leven in de kernen en het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Alle partijen gaan samen aan de slag gaan hiervoor.
Er zijn inmiddels al elf plannen afgerond. Uiteindelijk worden voor alle plaatsen en voor het buitengebied in de gemeente (in totaal twaalf) gebiedsplannen opgesteld.

Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten