Dorpstafel Zevenbergschen Hoek: grote opkomst met enthousiaste leden

Geplaatst: 11-7-2016

De tafel in de Zevensprong zat weer goed vol. De dorpstafelleden hebben er zin en zijn gedreven om er samen wat van te maken. De onderwerpen waar de leden zich voor inzetten zijn voorzieningen & leefomgeving, verkeer, wonen en gemeenschapszin.

Verkeersmaatregelen

De laatste stand van zaken over de verkeersmaatregelen zijn besproken. De werkzaamheden aan de Gelderseweg en rotonde met de Vlijt duren tot aan uiterlijk de bouwvakvakantie. In oktober volgt er een evaluatie.

Windmolens A16

Voor het plan voor de ontwikkeling van een windmolenpark langs de A!6 wordt een MER-studie verricht. Er kan nu input worden gegeven op het rapport ‘Reikwijdte en detailniveau' (hierin staan de uitgangspunten voor het MER-onderzoek).
Verder wordt er op 13 juli a.s. een windsafari gehouden. Meer informatie op de website van Provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/windenergieA16. Daar staat ook het volledige programma van de windsafari.
Voor meer informatie over windenergieprojecten in gemeente Moerdijk kunt u ook terecht op de windenergie-pagina op deze website.

Pinautomaat

Het is zo goed als zeker dat de pinautomaat van de Rabobank eind dit jaar verdwijnt. Als reden geeft de bank aan dat er te weinig transacties zijn in relatie tot de opbrengst en vervangingsinvestering. De Rabobank zoekt naar alternatieven, bijvoorbeeld een (mobiele) automaat in een winkel of op afspraak een haal- en brengservice voor bijvoorbeeld oudere inwoners. De dorpstafel blijft dit onderwerp actief volgen.

Zwerfvuil

Het zwerfvuil blijft een punt van aandacht. De opruimactie heeft veel positieve reacties gekregen vanuit het dorp. De werkgroep blijft werken aan bewustwording om het dorp en haar buitengebied schoon te houden.

Oproep werkgroep wonen

Wonen met gemak en woningaanpassingen voor levensloopbestendig wonen zijn belangrijke onderwerpen voor deze werkgroep. Wil je hierover meedenken, geef je dan op voor deze werkgroep via info@gebiedsplannen.nl.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op woensdag 12 oktober om 19.30 uur in De Zevensprong. Iedereen die mee wil praten of eens een kijkje wil komen nemen is van harte welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan Zevenbergschen Hoek. Sinds 2012 zijn gebiedsplannen opgesteld in een samenwerking tussen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties (gemeente Moerdijk, Surplus, Politie, St. Woonkwartier en Groenhuysen). Ontwikkelingen voor elke kern en het buitengebied krijgen plek in één document. Met als doel dat het ook in de toekomst prettig is om te wonen en leven in de kernen en het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Alle partijen gaan samen aan de slag hiervoor.
Inmiddels zijn er al tien plannen in de gemeente Moerdijk afgerond. Uiteindelijk worden voor alle plaatsen en voor het buitengebied in de gemeente (in totaal twaalf) gebiedsplannen opgesteld.
Kijk op de pagina gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten