Erfgoedwet sinds 1 juli in werking

Geplaatst: 12-7-2016

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Hierdoor is er nu één wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet (vermoedelijk 2019 in werking) maakt de Erfgoedwet een volledige bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk.

Wie hebben ermee te maken?

Iedereen die cultuurgoederen en cultureel erfgoed gebruikt of zich daar professioneel mee bezig houdt, kan in aanraking komen met de Erfgoedwet. Dat geldt vooral voor:

  • Eigenaren van (beschermde) cultuurgoederen of erfgoed (bijvoorbeeld een eigenaar van een monument)
  • Musea en beheerders van de rijkscollectie
  • Archeologen
  • Gemeenten en provincies

Wat staat er in de Erfgoedwet?

  • Hoe met ons erfgoed wordt omgegaan
  • Wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft
  • Hoe daar toezicht op wordt gehouden

Wat verandert er met de Erfgoedwet?

Een groot deel van de bepalingen in de Erfgoedwet bestond al in andere wetten en regels. Waar het al goed geregeld was, hoeft niets te veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de omgevingswetgeving. Op een aantal gebieden zorgt de Erfgoedwet wel voor veranderingen. Dat geldt voor musea en beheerders van de rijkscollectie. Maar bijvoorbeeld ook op het gebied van archeologie. Daar voert de overheid een certificeringsstelsel in. 

Een andere verandering is de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten. Een eigenaar moet zorgen dat zijn of haar rijksmonument zodanig onderhouden wordt dat behoud gewaarborgd is. Een eigenaar voldoet niet aan de instandhoudingsplicht wanneer onderdelen van het monument aantoonbaar niet onderhouden zijn en de eigenaar langdurig nalaat om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Achterstallig onderhoud aan dak, aan de constructie maar ook aan schilderwerk leidt tot verval, waardoor het behoud van het monument niet verzekerd is. Het maakt niet uit of de verwaarlozing opzettelijk of onbewust gebeurt.

Waarom een nieuwe wet voor erfgoed?

Het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed was geregeld in zes verschillende wetten en een regeling. Waarin roerend, onroerend en archeologisch erfgoed allemaal hun eigen specifieke definities, procedures en beschermingsmaatregelen hadden