Gebiedsplan Willemstad: samen op zoek naar de juiste balans

Geplaatst: 18-7-2016

Op dinsdag 12 juli werd het gebiedsplan Willemstad gepresenteerd in gebouw Irene. Er waren amper genoeg tafels, maar iedereen heeft een plekje kunnen vinden. Het gebiedsplan is tot stand gekomen door samenwerking tussen inwoners van Willemstad, gemeente Moerdijk, Woonkwartier, Surplus en de politie.

Wethouder Frans Fakkers vroeg speciale aandacht voor de sleutelfiguren. Zij zijn immers degenen die er de afgelopen tijd hard hebben gewerkt aan het plan. Daarna reikte de wethouder symbolisch het eerste boekje uit aan één van die sleutelfiguren: Cesar Luikenaar.

Gebiedsplan

Na een filmpje over Willemstad vroeger en nu volgde een terugblik op het proces. Luc Willems, de gebiedscoördinator van Willemstad, vertelde hoe het gebiedsplan tot stand is gekomen, van interviewdag en bewonersbijeenkomsten tot het gebiedsplanboekje. Dit boekje staat op de website van de gemeente: Gebiedsplan Willemstad.

Thema’s en actiepunten

De actiepunten die in de bijeenkomsten voorafgaand aan het gebiedsplan zijn benoemd, zijn ingedeeld onder de thema’s:

  • Wonen, zorg en welzijn
  • Recreatie en toerisme
  • Voorzieningen & leefomgeving
  • Verkeer en bereikbaarheid
  • Onze parels

Stadstafel

Het vervolg op het opstellen van het gebiedsplan is de stadstafel. Ieder thema heeft een eigen werkgroep binnen de stadstafel. Elke werkgroep gaat aan de slag met de actiepunten die onder het thema vallen. De stadstafel komt ongeveer vijf keer per jaar samen waarbij de voortgang van de werkgroepen gedeeld en besproken wordt.

Huisvesting scholen

Tijdens de avond stelden enkele ouders vragen over de huisvesting van de scholen. Dit onderwerp is één van de actiepunten binnen het thema Voorzieningen & leefomgeving wat door die werkgroep wordt opgepakt. Daarnaast wordt er binnenkort nog een apart moment gezocht om dit met ouders, het schoolbestuur en de gemeente te bespreken. Meer informatie hierover volgt.

Eerste stadstafel

A.s. dinsdag 19 juli is de eerste stadstafel om 19.30 in gebouw Irene.
Deelnemers van de stadstafel gaan dan aan de slag met de actiepunten van de thema’s. Inwoners van Willemstad zijn altijd welkom om aan te schuiven op de stadstafelavonden.

Gebiedsplannen

De stadstafel maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan Willemstad. Sinds 2012 worden gebiedsplannen opgesteld in een samenwerking tussen maatschappelijke organisaties (gemeente Moerdijk, Surplus, Woonkwartier, Groenhuysen en politie), inwoners en bedrijven. Ontwikkelingen voor elke kern en het buitengebied krijgen plek in één document. Met als doel dat het ook in de toekomst prettig is om te wonen en leven in de kernen en het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Alle partijen gaan samen aan de slag gaan hiervoor.
Er zijn inmiddels al elf plannen afgerond. Uiteindelijk worden voor alle plaatsen en voor het buitengebied in de gemeente (in totaal twaalf) gebiedsplannen opgesteld.

Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten