Informatie procedure windmolens langs de A16

Geplaatst: 6-7-2016

Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben met de provincie afgesproken om 100 megawatt (MW) aan windenergie te winnen door het plaatsen van een aantal windmolens langs de A16. Dat moet gebeuren voor eind 2020. Om de windmolens te kunnen plaatsen is het wettelijk verplicht om een overkoepelende, ruimtelijke procedure te volgen. De provincie Noord-Brabant is inmiddels gestart met de voorbereidingen hiervoor.

Sociale participatie

De vier gemeenten hebben afgesproken dat inwoners moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van de windmolens. Meer informatie over deze sociale participatie en hoe dit in de praktijk gaat werken volgt later.

Ruimtelijke procedure

De provincie is nu bezig met de eerste stap in de procedure voor de bouw, het maken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat aangegeven wat er precies onderzocht gaat worden voor de vervolgprocedure. Te denken valt aan: geluid, slagschaduw, landschap en invloed op bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Inhoudelijk wordt dit in de NRD-fase nog niet onderzocht. Medio juli beslissen Gedeputeerde Staten van de provincie er over. Daarna leggen zij de notitie ter inzage.

Na de NRD wordt een Milieu-effect-rapport (een MER) gemaakt. In dit rapport worden alle milieueffecten wel inhoudelijk onderzocht. Ook wordt gekeken naar de beste plaatsen langs de A16 voor de windmolens. Alle onderwerpen die in de NRD staan, worden in de MER verder onderzocht.

Als de MER klaar is, kan het inpassingsplan gemaakt worden. In het inpassingsplan staat precies aangegeven op welke plaatsen uiteindelijk de windmolens zullen komen. Daarna worden de vergunningen afgegeven om de molens te mogen bouwen. Eind 2020 moeten de molens energie leveren.

Windsafari

Op 13 en 16 juli 2016 zijn er excursies per bus naar windmolens. U bent van harte welkom om met ons de praktijk van een windmolen te ervaren. Bijvoorbeeld het effect van het geluid en het zicht in het landschap. Uiteraard kunt u al uw vragen ter plekke stellen aan aanwezige deskundigen. Het precieze programma en de locaties van de safari’s volgen binnenkort. U kunt zich nu al aanmelden voor één van deze windsafari’s. Stuur hiervoor een mail naar windenergieA16@brabant.nl.

Inloopavonden

Begin september organiseert de provincie twee inloopavonden. Ook daar bent u van harte welkom. Een bericht over de exacte data en locaties volgen later.

Nieuwsbrief

Wilt u alles volgen over de ontwikkelingen van windenergie bij de A16? Dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. Dit kunt u via de website www.brabant.nl/windenergieA16 doen. Kijk ook voor meer informatie ook op onze pagina over Windenergie in Moerdijk.