Meer aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer

Geplaatst: 7-9-2016

Wethouder Thomas Zwiers roept werkgevers in Moerdijk op om extra focus op laaggeletterdheid bij hun medewerkers. Door meer aandacht voor werknemers die moeite hebben met lezen en schrijven kan dit meestal verborgen probleem beter worden herkend, bespreekbaar gemaakt worden en is het makkelijker om hen te begeleiden naar een cursus die de taalvaardigheid verbetert.

Wethouder Zwiers deed zijn oproep tijdens de officiële opening van de Week van de Alfabetisering (5 tot en met 11 september), dit jaar samenvallend met de start van het Taaljaar 2016-2017 in de gemeente Moerdijk. Daarin staat het aanpakken van laaggeletterdheid centraal. Ongeveer 3.500 inwoners van Moerdijk hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat ze onvoldoende kunnen functioneren in het bedrijf, de maatschappij en op de arbeidsmarkt, beargumenteerde Zwiers. Nadelig voor zowel de medewerker zelf als ook de werkgever en de samenleving.

Familie, vrienden, werkgevers

De gemeente probeert het probleem aan te pakken door het verstrekken van extra informatie, subsidie aan onder andere onderwijs en het scholen van Wmo-consulenten en baliemedewerkers om laaggeletterdheid beter te herkennen. “Toch bereiken we nog onvoldoende laaggeletterden in onze gemeente”, concludeert Zwiers. We hebben vooral de omgeving van mensen met een taalachterstand nodig om hen aan te zetten ermee aan de slag te gaan. Familie, vrienden, maar ook werkgevers. “

Positieve budgetoverschrijding

Kuehne+Nagel Logistics Moerdijk is een van de werkgevers die actief bezig is om laaggeletterdheid bij medewerkers te herkennen, bespreekbaar te maken en hen te begeleiden naar scholing. Dat geldt ook voor de gemeente Moerdijk, die als werkgever al een aantal medewerkers heeft doorverwezen naar een cursus. Zwiers:  “Ik hoop dat er een moment aanbreekt dat zoveel mensen werk gaan maken van hun probleem laaggeletterdheid dat ik om fors extra budget moet vragen bij de gemeenteraad. Dat zou een positieve budgetoverschrijding betekenen en die zijn er niet zoveel.”