Presentatie gebiedsplan Willemstad

Geplaatst: 12-7-2016

Het gebiedsplan Willemstad is gereed. Op 12 juli om 19.30 uur heeft wethouder Frans Fakkers in gebouw Irene symbolisch het eerste exemplaar van het gebiedsplan Willemstad uitgereikt aan de inwoners van Willemstad.

Gebiedsplan

Het doel van het gebiedsplan is het behoud van de leefbaarheid in Willemstad nu en in de toekomst. In vier bijeenkomsten met inwoners van Willemstad, gemeente Moerdijk, Woonkwartier, Surplus en de politie is gewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Tijdens die bijeenkomsten is door inwoners aangegeven waarop zij trots zijn, waar de uitdagingen voor Willemstad liggen en welke acties volgens hen wenselijk zijn.

Stadstafel

Het gebiedsplan voor Willemstad bestaat globaal uit een visie en een dynamische uitvoeringsagenda met verschillende actiepunten die opgepakt moeten worden om ervoor te zorgen dat het plan concrete resultaten gaat opleveren. Deze actiepunten worden opgepakt door de stadstafel, waar inwoners van Willemstad en de bovengenoemde organisaties deel van uitmaken.

Thema’s

De thema’s van het gebiedsplan zijn:
• Wonen, zorg en welzijn (o.a. pluspunt In de Veste en seniorenwoningen)
• Recreatie en toerisme (o.a. afronding Havenfront en terrassenbeleid)
• Voorzieningen en leefomgeving (o.a. toekomst basisscholen)
• Verkeer en bereikbaarheid (o.a. fietsroute en parkeerterrein)
• Onze parels (o.a. Mauritshuis, forten en vestingwerken)
Alle inwoners van Willemstad zijn van harte welkom bij de presentatie vanavond!
Meer informatie over het gebiedsplan is te vinden op www.moerdijk.nl/willemstad.

Projecten