Stadstafel Willemstad: evenwicht tussen rust en reuring

Geplaatst: 28-7-2016

Vanwege het weer was het een letterlijk warm welkom in Willemstad. Op de eerste stadstafel in gebouw Irene op 19 juli jl. werd de werkwijze uitgelegd, zijn de thema’s bevestigd en konden mensen zich aanmelden voor een werkgroep.

Het centrale thema in het vastgestelde gebiedsplan is het vinden van de juiste balans tussen de wens van inwoners om prettig te kunnen blijven wonen en tegelijkertijd de aantrekkingskracht op recreatieve bezoekers te benutten. De stadstafel gaat via de thema’s op zoek naar het juiste evenwicht tussen rust en reuring en vervolgens met de actiepunten aan het werk om dat te bereiken.

Brede vertegenwoordiging

De meeste deelnemers aan de stadstafel zijn doorgaans breed geïnteresseerd in de thema’s in Willemstad, sommigen hebben de focus bijvoorbeeld wat meer op de ‘parels’, onderwijs, zorg, welzijn, jeugd of senioren. Prettig om te constateren dat de stadstafel uit een brede vertegenwoordiging bestaat.

Uitbreiding thema’s

Op deze eerste tafel zijn eerst alle thema’s nog een keer samen doorgenomen. Er werd speciaal stilgestaan bij de scholenhuisvesting. Betrokkenen hierbij gaan hierover met  elkaar in gesprek.
Bij het thema ‘Toerisme & Recreatie’ is de waterbus en Moerdijk Marketing toegevoegd. Verder bleek bij  het thema ‘De Parels’ de Koepelkerk, het Raadhuis, het Arsenaal en de Oranje Molen nog te ontbreken. Het overzicht met thema’s is flexibel, deze kunnen gaandeweg aangepast worden aan de actualiteit.

Volgende stadstafel

Op de tweede stadstafel gaan de leden inhoudelijk aan de slag met de thema’s en actiepunten. Dat is op dinsdag 20 september om 19.30 uur in gebouw Irene in Willemstad.
Aan de stadstafel is altijd plek voor geïnteresseerden. Iedere inwoner van Willemstad die mee wil praten of eens een kijkje wil komen nemen is van harte welkom.

Gebiedsplannen

De stadstafel Willemstad maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan Willemstad. Sinds 2012 worden gebiedsplannen opgesteld in een samenwerking tussen maatschappelijke organisaties (gemeente Moerdijk, Surplus, politie, Woonkwartier en Groenhuysen), inwoners en bedrijven. Ontwikkelingen voor elke kern en het buitengebied krijgen plek in één document. Met als doel dat het ook in de toekomst prettig is om te wonen en leven in de kernen en het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Alle partijen gaan samen aan de slag gaan hiervoor.
Er zijn inmiddels al elf plannen afgerond. Uiteindelijk worden voor alle plaatsen en voor het buitengebied in de gemeente (in totaal twaalf) gebiedsplannen opgesteld.

Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten