Vergroot de hoop, verklein de kanker is landelijk een groot succes. Doet u ook mee?

Geplaatst: 27-7-2016

Landelijk is de actie van Vergroot de hoop – verklein de kanker, weer een groot succes. Helpt u ook mee om dit succes te vergroten? Vergroot de hoop steunt de strijd tegen kanker door zoveel mogelijk jong taxus snoeisel in te zamelen.

Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie en verhoogt het bedrag dat gedoneerd wordt aan kankerbestrijding. Doordat het inzamelpunt per volle bak/m3, ook 30 euro te besteden krijgt aan een kankergerelateerd goed doel! In gemeente Moerdijk zijn momenteel al zeven volle bakken opgehaald.

Lever het in op de milieustraat

Het snoei seizoen loopt tot einde augustus dus mocht u nu denken ik moet mijn taxus nog snoeien en wil hier graag aan meewerken, lever dan uw schoon snoeiafval in bij de milieustraat. Hier staan speciale bakken voor opgesteld.

Het taxussnoeisel moet wel voldoen aan deze twee voorwaarden: het moet jong en zuiver zijn.

Jong

Alleen éénjarige scheuten zijn bruikbaar. Takken mogen maximaal 30 centimeter lang zijn en niet dikker dan 0,5 centimeter. Dikke, bruine, houterige takken zonder naalden of volledig gerooide struiken zijn niet bruikbaar.

Zuiver

Snoeisel dat vervuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel, is niet bruikbaar en moet geweigerd worden. Probeer daarom het snoeisel met plastic op te vangen wanneer u gaat snoeien.

Meer weten? Kijk dan op www.vergrootdehoop.nl