Draagvlak voor concept evenementenbeleid Moerdijk 2016

Geplaatst: 7-6-2016

De wettelijke inspraakprocedure waarbij belanghebbenden kunnen reageren op het concept Evenementenbeleid Moerdijk 2016 heeft geen belangrijke wijzigingen opgeleverd. Dit betekent dat het aangescherpte evenementenbeleid zoals opgesteld door burgemeester Jac Klijs nu definitief is vastgesteld.

Burgemeester Klijs wil met het aangepaste evenementenbeleid de veiligheid beter waarborgen en mogelijke (geluids)overlast beperken. Bij het verlenen van de vergunningen wordt voortaan een risicoanalyse ingevoerd. Bovendien worden de geluidsnormen aangescherpt, evenals de periode dat hard geluid is toegestaan. Ook moeten evenementen voortaan beter worden gespreid op de kalender.

Belangen meewegen

Bij de presentatie van het concept Evenementenbeleid in maart kwam een aantal kritische opmerkingen van met name horeca en organisatoren van evenementen. Uiteindelijk dienden slechts twee partijen in totaal zeven zienswijzen in. Klijs: “We hebben als gemeente geprobeerd om de belangen van alle partijen zo goed mogelijk te laten meewegen. Ik denk dat er nu een set beleidsregels ligt waarmee we én de veiligheid goed kunnen handhaven, én eventuele overlast voor bijvoorbeeld omwonenden zoveel mogelijk kunnen beperken, én zorgen dat er een prima aanbod is in Moerdijk als het gaat om uitgaan en evenementen bezoeken. In elk geval is het voor inwoners en organisatoren van evenementen duidelijk binnen welke kaders evenementen georganiseerd kunnen worden.”