Gemeente Moerdijk gaat circa 60 verkeersknelpunten aanpakken

Geplaatst: 6-6-2016

Het uitvoeringsprogramma voor de aanpak van verkeersknelpunten op wegen in het buitengebied en schoolfietsroutes is klaar en wordt nu door het college aan de gemeenteraad aangeboden. Het gaat om ongeveer 100 verkeersknelpunten in het buitengebied en op schoolfietsroutes die zijn geïnventariseerd waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor verkeersdeelnemers. Uiteindelijk zijn van deze 100 locaties, zo'n 60 verkeersknelpunten geselecteerd die worden opgepakt. Vanuit het ‘uitvoeringsprogramma wegen buitengebied en schoolfietsroutes’ worden deze stap voor stap onder handen genomen.

Het collegevoorstel volgt op een opdracht van de gemeenteraad om te komen met een uitvoeringsprogramma om de verkeersveiligheid op buitenwegen en fietsroutes te verbeteren. Een eerste inventarisatie leverde ongeveer 100 verkeersknelpunten op (groot en klein), waarvan er uiteindelijk na een selectie zo'n 60 knelpunten zijn overgebleven. Per knelpunt is gezocht naar de best passende oplossing.
Om die te kunnen realiseren is € 1.050.000 nodig. Daar komt € 50.000 bij voor de coördinatie van de uitvoering.

Drie categorieën

De knelpunten zijn geselecteerd op basis van een inventarisatie onder agrariërs, inwoners, scholieren en deelnemers aan de stads- en dorpstafels. De ruim 60 die uiteindelijk zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma zijn onder te verdelen in drie categorieën: maatregelen goedkoper dan € 3.000, tussen € 3.000 en € 20.000 en maatregelen die meer dan € 20.000 kosten. Oplossingen kunnen variëren van bijvoorbeeld het instellen van een parkeerverbod of plaatsen van een extra verkeersspiegel tot het aanleggen van extra passeerstroken of vrijliggend fietspad. De planning is om uiterlijk in 2018 alle 60 verkeersknelpunten opgelost te hebben.

Prioriteit verkeersveiligheid

“Een aantal van deze punten wordt sowieso al aangepakt, bijvoorbeeld in het kader van het reguliere groot onderhoud”, legt Thomas Zwiers (wethouder Verkeer) uit. “Andere punten zullen meer tijd en inzet vragen, want in sommige gevallen moeten we rekening houden met de belangen van meerdere partijen. Maar investeren en aanpakken zal steeds het uitgangpunt zijn, want gemeenteraad en college willen allebei prioriteit voor verkeersveiligheid.”

De maatregel past in de lijn van een van de speerpunten van het Moerdijkse College: het vergroten van de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd. In dat kader werden eerder al verschillende acties uitgevoerd. Bijvoorbeeld het uitdelen van noodverlichting voor fietsers en extra verkeerscontroles en de realisatie van de fietsverbinding tussen Willemstad en Klundert.