Samenwerken aan een integer en weerbaar Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Geplaatst: 30-6-2016

In het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk, in Zevenbergen, is op donderdag 30 juni een gezamenlijke intentieverklaring getekend voor een integer en weerbaar Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. De partners gaan op basis van het gedeelde gevoel van urgentie en de ambitie om te komen tot een duurzame samenwerking om (georganiseerde) criminaliteit en onveiligheid op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk tegen te gaan, nog dit jaar concrete stappen maken.

De partners die getekend hebben zijn:

  • Gemeente Moerdijk
  • Provincie Noord-Brabant
  • Havenschap Moerdijk
  • Politie Zeeland-West-Brabant
  • Regioparket Zeeland-West-Brabant
  • Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk
  • Douane
  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Koninklijke Marechaussee

Symposium

De ondertekening vond plaats ter afronding van het symposium ‘Aanpak (georganiseerde) criminaliteit Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’, georganiseerd door gemeente Moerdijk. Tijdens het symposium is de balans opgemaakt wat er speelt in het gebied en welke dreigingen in de toekomst verwacht kunnen worden. Daaruit kwam naar voren dat er wel kwetsbaarheden zijn geconstateerd, maar nog geen indicaties voor grootschalige georganiseerde criminaliteit. “Maar dat neemt niet weg dat we ons nu moeten focussen op wat ons in de toekomst mogelijk te wachten staat”, aldus Jac Klijs.

Afgesproken is dat alle partners de komende maanden met elkaar aan de slag gaan om concrete resultaten te boeken. Zo gaan de partners o.a. meer gezamenlijk controleren, beter letten op de in- en uitgaande stromen en beter informatie delen. Hierbij zullen we ook leren van de kennis en ervaring van andere zeehavengebieden. Ook het bedrijfsleven zal hier een belangrijke rol in spelen. Deze gaan we meer betrekken bij de problematiek.