Uit de dorpstafel Standdaarbuiten: informatie uitwisselen en brainstormen

Geplaatst: 30-6-2016

Dinsdagavond 21 juni was er weer een bijeenkomst van de dorpstafel van Standdaarbuiten. Aan de dorpstafel bespreken inwoners en maatschappelijke partners, zoals de gemeente, woningstichtingen, zorg- en welzijnsorganisaties en de politie, het gebiedsplan van Standdaarbuiten. Het gebiedsplan is een plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om in Standdaarbuiten te vertoeven. De dorpstafel van 21 juni was niet zo enorm druk bezocht als die van daarvoor, maar de vaste kern was als vanouds paraat. Het was een levendige en gezellige avond waarbij er weer wat plannen besproken zijn.

Hulpvraag in kleine kernen

De zorgvoorzieningen in kleine kernen wordt steeds soberder. Standdaarbuiten wil deze trend voor zijn door nu al de mogelijkheden tot het opzetten van een eigen zorgvoorziening in kaart te brengen.  Hier is een werkgroep voor in het leven geroepen. Het Huis van de Wijk en Woonkwartier sluiten hierbij aan.

Timberwolfstraat 1

Er is een koper gevonden voor de Timberwolfstraat 1 in de persoon van Adrie Kuijstermans. Hierdoor blijft het pand behouden wat de inwoners na aan het hart ligt. Het tweede belangrijke punt, de huisvesting van de Heemkundekring en de tennisvereniging, is daarmee ook geborgd. Daarnaast is het plan om 1 of 2 ruimtes voor commerciële doeleinden in te zetten om het geheel rendabel te houden. Op dit moment wordt er gewerkt aan de koopovereenkomst om de verkoop op korte termijn te bekrachtigen.

Nieuwe jongerenwerker

Bij Surplus is een nieuwe jongerenwerker aangesteld: Stephan Beute. Hij is bereikbaar via/op stephan.beute@surpluswelzijn.nl of telefoonnummer 06 30115192. Om te beginnen wil Stephan wekelijks een ruimte in 't Sandt reserveren voor activiteiten voor jongeren.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op dinsdag 20 september. Betrokken inwoners zijn weer van harte welkom vanaf 19.30 uur in 't Sandt. Belangstellenden die mee wil denken over één van deze onderwerpen of nieuwsgierig zijn naar wat er nog meer op de agenda staat, zijn van harte welkom om te komen kijken op zo'n avond. Wel is het verzoek om u vooraf even per mail aan te melden via mailadres info@gebiedsplannen.nl.  

Gebiedsplannen

De dorpstafel maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan Standdaarbuiten. Sinds 2012 zijn gebiedsplannen opgesteld in een samenwerking tussen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties (gemeente Moerdijk, Surplus, Politie, St. Woonkwartier en Groenhuysen). Ontwikkelingen voor elke kern en het buitengebied krijgen plek in één document. Met als doel dat het ook in de toekomst prettig is om te wonen en leven in de kernen en het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Alle partijen gaan samen aan de slag hiervoor.
Inmiddels zijn er al tien plannen in de gemeente Moerdijk afgerond. Uiteindelijk worden voor alle plaatsen en voor het buitengebied in de gemeente (in totaal twaalf) gebiedsplannen opgesteld.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten