Bekrachtiging samenwerking rondom dementie Moerdijk

Geplaatst: 25-5-2016

Om te zorgen dat de dementiezorg toekomstbestendig blijft, is er een samenwerking gestart tussen zorg- en welzijnsaanbieders (incl. vrijwilligersorganisaties), huisartsen, Alzheimer Nederland, gemeente Moerdijk en zorgverzekeraar CZ.

Door over de stelsels heen te werken geloven deze partijen dat de zorg en ondersteuning voor een persoon met dementie en hun mantelzorger verbeterd wordt. Zodat de kwaliteit van leven voor beiden zal toenemen.

Op dit moment zijn er ongeveer 532 mensen met dementie en 1.029 mantelzorgers in de gemeente Moerdijk. Naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen (bron: alzheimer Nederland). Daarnaast zal de druk op mantelzorgers, mede door het overheidsbeleid, toenemen. Op dit moment is al 46% van de mantelzorgers overbelast (bron: dementiemonitor mantelzorg).

Intentieverklaring

Donderdag 26 mei 2016 ondertekenen de verschillende partijen de intentieverklaring. Hiermee wordt de samenwerking officieel gemaakt.