Bibliotheek Willemstad naar Gebouw Irene

Geplaatst: 25-5-2016

Sinds 2011 is in het Mauritshuis in Willemstad een servicepunt van Bibliotheek VANnU gevestigd. Eerder dit jaar werd bekend dat de gemeente Moerdijk de huur vanaf 1 juli 2016 niet meer verlengt. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een goede invulling van het Mauritshuis. Gemeente en bibliotheek waren het snel eens over de wens om een bibliotheekvoorziening in Willemstad te behouden. De uitdaging was het vinden van een nieuwe locatie en deze is nu gevonden in Gebouw Irene.

In samenspraak met het bestuur en de beheerder krijgt de bibliotheek hier een plek. De dienstverlening wordt qua vorm aangepast. De snuffelcollectie voor de volwassenen verdwijnt, maar de collectie voor de allerkleinsten (0-4 jaar) blijft. Volwassen leden krijgen de gelegenheid om via internet hun materialen te bestellen en deze gedurende de openingstijden van Gebouw Irene op te halen en ook weer in te leveren. De beheerder heeft zich bereid verklaard om, daar waar nodig, praktische ondersteuning te bieden. De zelfservice-apparatuur blijft bestaan, dus de leden kunnen boeken lenen en inleveren op de vertrouwde manier. 
De verwachting is dat de nieuwe locatie in juni in gebruik wordt genomen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd, evenals de openingstijden.

Het nieuwe adres is Gebouw Irene, Grimhoek 15, 4797 AJ Willemstad.