Dynamiek in het buitengebied en een geslaagde gebiedstafel

Geplaatst: 31-5-2016

Op 26 mei 2016 was er weer een gebiedstafel voor het buitengebied van Moerdijk. Het was een geslaagde avond in De Parel in Fijnaart. Lees hier wat er zoal is besproken.

Peter Soeters hield een interessante presentatie over het werk van de BOA (Buitengewone Opsporingsambtenaar) bij de gemeente Moerdijk. Hierbij ging hij in op het zeer brede takenpakket en de diversiteit van problemen waar de Boa's voor staan. Dit mede als gevolg van het feit dat de politie steeds meer taken overdraagt. Hij zoomde hierbij in op de specifieke opgaven in het buitengebied, waaronder de stort van illegaal afval en dan in het bijzonder drugsafval.

Daarna volgde een toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. De Visie Buitengebied zal op 14 juli in de gemeenteraad behandeld worden. Daarna wordt de systematiek van het bestemmingsplan buitengebied besproken op 8 september in een Arenadebat. Het voorontwerp bestemmingsplan zal eind dit jaar ter inzage gelegd worden. Op een interactieve manier zal ook in dit proces overleg en afstemming plaatsvinden met belanghebbenden en betrokkenen.

Aansluitend werd nader ingegaan op de activiteiten binnen de verschillende werkgroepen. Hierbij was onder andere aandacht voor het fietspadenplan en de aanpak van knelpunten in het landbouwverkeer. Er is gesproken over de voortgang van de toeristische bewegwijzering en tenslotte gaf Rini Boertjes een toelichting hoe ver het staat met de uitvoering van het Toeristisch Fonds.

Kortom: veel dynamiek in het buitengebied en een geslaagde bijeenkomst. De volgende gebiedstafel voor het buitengebied is op 27 oktober 2016. Kijk voor meer informatie op Gebiedsplan Buitengebied.

Projecten