Gemeente Moerdijk start grondonderzoek Bult van Pars

Geplaatst: 6-6-2016

De gemeente Moerdijk start binnenkort een uitgebreid onderzoek in de grond van de zogenaamde Bult van Pars in Klundert. Op deze manier wil de gemeente uitsluitsel krijgen over mogelijke belemmeringen qua archeologische waarden, met het oog op toekomstige herontwikkelingsplannen. Planning is om nog voor de zomervakantie de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.

De braakliggende grond waarop de Bult van Pars ligt is onderdeel van het project waarbij het centrum van Klundert wordt heringericht, om zo te komen tot een compact en levendig gebied. Op dit moment is het terrein door de gemeente in gebruik gegeven als parkeervoorziening, tot duidelijk is wat de precieze bestemming wordt. Eerder was projectontwikkelaar Zeeman Vastgoed bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling van het terrein, maar die beëindigde als gevolg van de economische crisis de overeenkomst met de gemeente Moerdijk. Om alle opties voor de toekomst open te houden wil de gemeente als huidige eigenaar nu duidelijkheid over de kwaliteit van de grond.

Archeologische waarden

“Wanneer we precies willen bepalen wat we met dit terrein gaan doen, dan moeten we weten wat er wel of niet in de bodem zit”, legt verantwoordelijk wethouder Thomas Zwiers uit. “Zo krijgen we eindelijk zekerheid over al dan niet aanwezige archeologische waarden. Bovendien kunnen we zo straks feiten zetten tegenover de diverse verhalen die in Klundert de ronde doen over wat er in de grond zou kunnen zitten van de Bult van Pars.”

Omwonenden

Om goed archeologisch onderzoek te kunnen verrichten worden straks proefsleuven (langwerpige, smalle uitgravingen) getrokken in de grond. Het onderzoek staat onder toezicht van een archeoloog. Omwonenden en de stadstafel Klundert worden door de gemeente geïnformeerd.