Grote opkomst voor derde Arenadebat voor Buitengebied

Geplaatst: 12-5-2016

Donderdag 28 april 2016 vond het derde Arenadebat voor het Buitengebied van Moerdijk plaats in het gemeentehuis. Met een grote opkomst van verschillende betrokkenen en belanghebbenden is goed gesproken over de concept visiestukken voor het buitengebied. Er is vanuit de omgeving op grote lijnen instemming met de concept visie. Daarnaast is sprake van grote tevredenheid over het gevolgde interactieve proces.

Na een korte presentatie werd op basis van zes inspirerende pitches een aftrap gegeven voor de discussie.

Benoemde aandachtspunten zijn onder andere:

  • De cultuurhistorische geschiedenis, het landschap en de natuur verdienen meer aandacht als inspiratiebron voor de visie.
  • Respect voor elkaar en met elkaar in contact blijven.
  • Inwoners en ondernemers in het gebied moeten centraal staan.
  • De samenhang tussen stad en land / kernen en buitengebied moet meer een plaats krijgen in combinatie met de ladder voor duurzame verstedelijking.
  • Duurzame ruimtelijke kwaliteit nader uitwerken met o.a. sociale veerkracht, langdurige houdbaarheid en een vitale samenleving.
  • Meer aandacht voor de evenredigheid van ontwikkelingsmogelijkheden voor burgers en ondernemers.
  • Gezondheid kan nog meer aandacht krijgen in de visie.
  • De basis moet praktisch en uitvoerbaar blijven: Niet regel op regel leggen.
  • Het wordt een uitdaging om de omgevingsdialoog en de afwegingskader verder uit te voeren in de praktijk.

De resultaten van de discussie worden meegenomen bij het afronden van de definitieve visie. De visie zal aangeboden worden aan de gemeenteraad ter vaststelling op 14 juli 2016. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en actieve inbreng in het proces!