Start derde buurtpreventieteam in Klundert

Geplaatst: 19-5-2016

Het derde buurtpreventieteam in Klundert is gestart. Het team richt zich op het oostelijke deel van Klundert. Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht door inwoners in de eigen buurt. Dit doen zij vanuit een gevoel zelf medeverantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving.

Samen zorgen voor een veilige buurt waarin het fijn is om te wonen

Buurtpreventie werkt samen met gemeente, politie, woningstichting en andere maatschappelijke organisaties. Zij zien de inwoners als belangrijke partners bij het hebben van veilige en leefbare buurten. Bij buurtpreventie zetten inwoners zich op vrijwillige basis in voor hun eigen buurt. Het doel is het vergroten van het informeel toezicht. De sociale controle neemt toe, wat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel. De inwoners die deelnemen aan een buurtpreventieteam nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, weten te vinden en aanspreken is hierbij erg belangrijk.

Buurtpreventie is onderdeel van een netwerk in uw wijk en geen project van alleen inwoners, gemeente of politie. Het succes van buurtpreventie is mede afhankelijk van de samenwerking tussen deze groepen.

Meer informatie over buurtpreventie of aanmelden voor buurtpreventie in uw omgeving.