Digitale kaart brengt 80 verkeersmaatregelen in beeld

Geplaatst: 2-11-2016

De komende tweeënhalf jaar gaat de gemeente Moerdijk zo’n 80 maatregelen doorvoeren die de verkeersveiligheid vergroten. En al die maatregelen zijn nu op deze website terug te vinden. Per dorp/stad kunt u zo zien welke problemen er aangepakt worden, de bijbehorende oplossingsmaatregelen en de status daarvan.

Kleine en grote maatregelen

De maatregelen zijn onderdeel van het door de gemeenteraad vastgestelde uitvoeringsprogramma ‘Wegen buitengebied en schoolfietsroutes’. Er is krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de oplossingsmaatregelen. De selectie van aan te pakken verkeersknelpunten bestaat uit kleine en grote maatregelen, van kosteloos tot € 250.000. Voorbeelden variëren van het plaatsen van een extra verkeersspiegel tot het aanleggen van een detectiesysteem van lichtjes bij de fiets- en voetgangersoversteek Lindonk/Suikerpad in Zevenbergen. Dit systeem wordt naar verwachting in november 2016 opgeleverd.

Hoe werkt het?

Zoeken op de kaart kan op twee manieren:

  • Op onderwerp/achtergrond (‘Wegen buitengebied’, ‘Fiets- en wandelpaden’, ‘Gebiedsplannen’ en ‘Projecten’)
  • Op locatie

Verkeersoplossingen

Verkeersveiligheid

Wethouder Thomas Zwiers: ‘Het vergroten van de verkeersveiligheid is één van onze speerpunten. Met bijvoorbeeld het Markland College, vertegenwoordigers van de leerlingenraad, politie en Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijven we op verschillende manieren aandacht besteden aan verkeersveiligheid. Zo willen we het bewustzijn en de veiligheid van verkeersdeelnemers vergroten. Daar profiteren we uiteindelijk allemaal van.’

Aftrap verkeersveiligheidsweken Markland College

Een jaar geleden hebben de verschillende partijen (politie, VVN afdeling Moerdijk, Markland College en gemeente Moerdijk) gezamenlijk een verklaring ondertekend waarmee ze aangeven dat ze structureel de verkeersveiligheid voor fietsende, naar schoolgaande jongeren, willen verbeteren. Het Markland College draagt zorg voor educatie richting haar leerlingen en VVN ondersteunt de school hierbij. De gemeente Moerdijk zorgt voor het inrichten en onderhouden van veilige fietsroutes en een veilige schoolomgeving. De politie handhaaft tenslotte daar waar de situatie er om vraagt.

Nu hebben de partijen de afspraken uit de eerder ondertekende verklaring weer even aangehaald en gezamenlijk besproken wat het afgelopen jaar gebeurd is vanuit verkeersveiligheid rondom het Markland College en haar leerlingen. Een ander punt is wat we in de toekomst van plan zijn om te doen. De komende weken staat een aantal activiteiten op het programma:

  •  Verkeerseducatie in de brugklassen;
  • Actiedag op 19 december voor alle derde klassen (circa  250 leerlingen). Team Alert gaat met hen aan de slag met het project Kruispunt. Daarnaast zijn de politie en VVN aanwezig bij de school om het gebruik van de fietsverlichting te controleren;
  • Oplossen verkeersknelpunten zoals oversteek van Kuringen en oversteek Suikerpad/Lindonk.