Dorpsavond Langeweg: presentaties en een persoonlijke sfeer

Geplaatst: 15-11-2016

De zaal van Ons Stedeke zat goed vol op 3 november, de vertegenwoordigers van Tennet (380kV) en de Provincie Noord-Brabant (windmolenpark A16) pasten er niet eens meer bij. Op deze avond presenteerden niet alleen zij hun verhaal, maar ook de werkgroepen van de dorpstafel, Surplus en Energiek Moerdijk. Bij elke presentatie konden de inwoners in de zaal direct reageren op wat er gezegd werd.

Dat gebeurde dan ook regelmatig. Er werd direct uitleg gegeven op vragen die gesteld werden en soms onderling gediscussieerd. Dit gaf de avond een levendige en persoonlijke sfeer.

Programma van de avond

Op de dorpsavond waren presentaties te zien van/over:
• Werkgroepen dorpstafel Langeweg: (Wonen, Sociaal & Voorzieningen, Verkeer en Uitstraling)
• Surplus: 1 Loket, Huis van de Wijk, www.wehelpen.nl
• 380kV verbinding
• Windmolens langs de A16
• Energiek Moerdijk

Werkgroepen dorpstafel

De werkgroep Wonen blijft de ontwikkelingen met betrekking tot de huurwoningen en starterswoningen bij De Tempelier, met name de hoeveelheid parkeerplaatsen, in de gaten houden.

De werkgroep Sociaal & Voorzieningen krijgt applaus voor het zorgen dat de klok van de kerk weer loopt. Hopelijk gaat het met de verlichting van de kerk ook lukken. De aanleg hiervan is voor het dorp, de gemeente zorgt dan voor de energiekosten.

De provinciale weg heeft aandacht voor de provinciale weg. Als het resultaat van de telling bekend is, worden verdere plannen gemaakt. Daarnaast is de werkgroep druk doende met de ‘omrijborden’ die op de rotonde Driehoefijzersstraat zullen komen. Verder een oproep aan alle inwoners om de vragenlijst voor het vervoersbehoefte-onderzoek van de gemeente in te vullen.

De werkgroep Uitstraling legt uit dat het jeu-de-boulesveldje nog even moet wachten op de aangrenzende schuur die daar gebouwd wordt. De verwachting is dat het veldje tegen de zomer klaar zal zijn.

380kV, windmolens en Energiek Moerdijk

Tennet, de netbeheerder voor de 380kV hoogspanningsnetwerk, had een van de andere zalen In Ons Stedeke benut om informatieborden ten toon te stellen. Medewerkers waren beschikbaar om vragen te beantwoorden.

De Provincie heeft een toelichting gegeven op de afspraken, plannen, mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot de windmolens langs de A16.

Daarna liet Energiek Moerdijk zien welke mogelijkheden de inwoners van Langeweg hebben om zo energieneutraal mogelijk te leven.

Volgende dorpstafel

De volgende datum voor de dorpstafel wordt bekend gemaakt via Ons Dorpshart, Langewegonline.nl en op de pagina van gebiedsplan Langeweg op de website van de gemeente.
Alle inwoners die mee willen praten over een van de thema’s of zelf een idee voor Langeweg hebben, zijn altijd van harte welkom om bij de dorpstafel aan te schuiven.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Langeweg is onderdeel van het Gebiedsplan Langeweg. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Langeweg komt zo’n vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten