Dorpstafel Heijningen: hoop op meer deelnemers

Geplaatst: 23-11-2016

Aan het einde van deze tafel werd er geëvalueerd. De tafeldeelnemers willen graag op dezelfde voet verder gaan, maar hopen ook dat er meer mensen aan de tafel deel willen nemen. Tijdens de avond zelf werden weer diverse onderwerpen besproken.

Verder is er afgesproken dat de zandbak in de speeltuin aan de Deventerstraat periodiek schoongemaakt wordt en voor wat betreft het onderhoud van de watergang bij de Veluwestraat blijkt het probleem bij de terugslagslag ('de klep') te liggen, dit wordt opgelost door deze schoon te maken.

Parkeerproblemen

De tafel vraagt aandacht voor parkeeroverlast. Op de Hoge Heijningsedijk ter hoogte van de bocht bij het eethuis staat het daar op sommige momenten zo vol met auto’s dat er onveilige situaties ontstaan. Ook de parkeerplaats van de voetbalvereniging is overvol op de zaterdagen wanneer er meerderde wedstrijden worden gespeeld. In de directe omgeving is er voldoende ruimte om te parkeren. Om de parkeeroverlast in beeld te krijgen, wordt aan de inwoners gevraagd om hier van foto’s te nemen.

Metingen A4

In december zullen de metingen worden afgerond. De resultaten daarvan worden begin 2017 gedeeld met de tafeldeelnemers en inwoners van Heijningen. Naast de metingen van Rijkswaterstaat heeft Heijningen ook eigen meetapparatuur ingezet. De tafel kijkt uit naar de resultaten, want de inwoners ervaren veel overlast van de herrie en maken zich zorgen over de uitstoot van fijnstof. Na bekendmaking van de resultaten wil de tafel aan de gemeente vragen om zich hierover uit te spreken.

Uitnodiging ‘t Kompas

De brede school ’t Kompas wordt uitgenodigd om aan de tafel deel te nemen. Men is benieuwd naar de visie van de school en wat inwoners hieraan eventueel zelf kunnen bijdragen.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is in het nieuwe jaar  op donderdag 16 februari. Vanaf 20.00 uur zijn alle inwoners van Heijningen van harte welkom in het Pestalozzihuis.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Heijningen is onderdeel van het Gebiedsplan Heijningen. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Heijningen komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten