Eén regionale cliëntenraad voor het Werkplein Hart van West-Brabant

Geplaatst: 30-11-2016

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft voortaan één cliëntenraad voor de hele regio. De 12 leden van de nieuwe cliëntenraad zijn benoemd door Werkplein-bestuursvoorzitter Thomas Zwiers. Van deze groep ontvangen zeven mensen werk- en/of inkomensondersteuning van het Werkplein. De overige vijf zijn afkomstig uit de lokale adviesraden van gemeenten.

Activiteiten

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor het Werkplein Hart van West-Brabant bij beleid over de uitvoering en toepassing van de Participatiewet. Deze zomer heeft het Werkplein al haar cliënten uitgenodigd om deel te nemen aan de raad.

Uit alle aanmeldingen is een keuze gemaakt waarbij gekozen is voor een evenwichtige verdeling per gemeente. Het Werkplein wil de cliëntenraad graag betrekken bij een klantgerichte, innovatieve en regionale aanpak van werk en inkomen.

Werkwijze

De cliëntenraad komt minstens vier keer per jaar samen. Ook overlegt de raad minstens twee keer per jaar met de directeur van het Werkplein. De leden kunnen zelf onderwerpen inbrengen waar zij het Werkplein op willen wijzen. Ook wordt hun mening gevraagd over het meerjarenbeleidsplan, wijzigingen in de regels, verordeningen en nieuwe dienstverlening.

Bij de cliëntenraad kunnen ook de overige cliënten met hun ervaringen en suggesties terecht. De cliëntenraad gaat niet over het uitbrengen van adviezen over klachten of bezwaarschriften van individuele klanten.

Over het Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomensondersteuning voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.