Inwoners en ondernemers betrokken bij bestemmingsplan buitengebied

Geplaatst: 16-11-2016

De gemeente Moerdijk betrekt de bewoners en ondernemers in het buitengebied nauw bij de actualisatie van het bestemmingsplan. Alle 1.400 betrokkenen krijgen per brief de vraag voorgelegd of de bestemming van hun eigen kavel nog klopt.

Inventarisatie van de huidige bestemmingen is noodzakelijk om straks te komen tot een bestemmingsplan waar de perceeleigenaren zich in kunnen vinden. De gemeente biedt de betrokkenen ook de gelegenheid om in zogenaamde ‘tafeltjesgesprekken’ met medewerkers in gesprek te gaan over onduidelijkheden of (gewenste) wijzigingen.

‘Tafeltjesgesprekken’

Deze ‘tafeltjesgesprekken’ staan gepland op 22 en 28 november en 1 december 2016. Tussen 15.00 uur en 21.00 uur kunnen grondeigenaren dan vragen en kwesties in een persoonlijk gesprek met een medewerker bespreken. In de brief die grondeigenaren hebben ontvangen staat een unieke code. Deze gebruikt u bij het aanmelden.

Aanmelden tafeltjesgesprek

Planning

Om te komen tot een breed gedragen bestemmingsplan is duidelijkheid voor wat betreft gebruik van en bouwmogelijkheden voor alle percelen in het buitengebied erg belangrijk. Planning is om begin 2018 het geactualiseerde bestemmingsplan vast te stellen; het voorontwerp van het bestemmingsplan moet begin 2017 ter inzage liggen.