Miniconferentie over armoede en schuldhulpverlening

Geplaatst: 22-11-2016

Om mensen met financiële problemen eerder en beter hulp te bieden gaat de gemeente Moerdijk intensiever samenwerken met andere organisaties. Op deze manier moet het aantal gevallen van problematische schulden en armoede effectiever worden aangepakt en verminderd. Dat is één van de conclusies van de eerste miniconferentie over armoede, georganiseerd door de gemeente Moerdijk en wooncorporatie Woonkwartier.

Ruim 30 deelnemers wisselden ervaringen uit. Aanwezig waren onder andere vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen, schuldhulpverlening, Werkplein en GGD, stuk voor stuk partijen die betrokken zijn bij de problematiek van schulden en schuldhulpverlening. 

Stijging vooraankondigingen van uit huis plaatsing 

Aanleiding om de miniconferentie te organiseren is de stijging van het aantal vooraankondigingen van uit huis plaatsing in Moerdijk.  Centrale vraag dus: hoe kunnen we als betrokken partijen inwoners al in een eerdere fase helpen, zodat het niet zo ver hoeft te komen? Daar komt bij dat de groep die grote schulden heeft inmiddels al lang niet meer hoofdzakelijk bestaat uit mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimuminkomen, maar juist ook uit mensen met eigen huizen, zzp’ers en tweeverdieners met een dubbelmodaal inkomen.

Samenwerken essentieel

Conferentievoorzitter Joke de Kock (voorzitter NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) hamerde op een intensieve samenwerking tussen alle betrokken organisaties. “Schuldhulpverlening is geen hobbyisme, daar heb je kennis voor nodig.” En door elkaar meer en in een eerder stadium op te zoeken en kennis te delen kan het aantal gevallen van inwoners met financiële problemen worden teruggedrongen. Samenwerken is essentieel; een instelling van ‘verder dan mijn eigen terrein hoef ik niet te kijken’ kan deze problemen alleen maar verergeren.

Goed armoedebeleid

Toch heeft Moerdijk een goed armoedebeleid staan, vergeleken met andere gemeenten en hun regelingen en producten. Maar vraag is: weet ‘men’ het ook te vinden? Dat kan beter, was de conclusie. Moerdijk hoopt met een aantal maatregelen al iets te kunnen doen om het probleem aan te pakken. Met de andere aanwezige organisaties gaat de gemeente in gesprek over hoe samen het armoedebeleid beter vorm kan worden gegeven om zo inwoners beter te kunnen helpen. Daarom ook krijgt de eerste miniconferentie over armoede een vervolg. Bedoeling is om over een half jaar met dezelfde, en mogelijk meer betrokken organisaties opnieuw bij elkaar te komen.