Nieuw standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk: eenvoudigere regels en nieuwe locaties

Geplaatst: 9-11-2016

Moerdijk heeft een nieuw beleid voor standplaatsen (plaatsen van kramen voor verkoop van producten). Met dit nieuwe standplaatsenbeleid wil de gemeente een optimale balans bieden tussen het voorkomen van overlast, onveilige situaties en aantasting van bestaande voorzieningen en een vereenvoudiging van de regels.

Het nieuwe standplaatsenbeleid werd eerder dit jaar opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het vorige dateerde uit 2008 en was volgens college en gemeenteraad toe aan actualisering, zodat het beter aansluit bij nieuwe ontwikkelingen. Het voorstel leverde slechts één ingediende zienswijze op. In overleg met de indiener zoekt de gemeente naar een passende oplossing.

Nieuwe locaties en deregulering

Het college heeft binnen alle dorpen en steden in Moerdijk vaste locaties aangewezen voor standplaatsen. Enkele bestaande locaties zijn vervallen, maar tegelijkertijd zijn er ook nieuwe locaties voor in de plaats gekomen. Vanaf nu hoeven vaste standplaatshouders slechts eenmaal een vergunning aan te vragen, die voor onbepaalde tijd wordt verleend. Daarnaast worden tijdelijke standplaatsen minder rigide beoordeeld. Die kunnen nu bijvoorbeeld ook op niet aangewezen locaties staan en eventueel meer ruimte innemen, afhankelijk van de situatie ter plaatse. Deze uitgangspunten passen in het gemeentelijke streven naar deregulering. De gemeente kan tussentijds locaties wijzigen als hiertoe aanleiding bestaat.

De belangrijkste wijzigingen voor bestaande standplaatsen:

Zevenbergen

Zuidhaven; locaties vervallen per 1-6-2017. In overleg met de standplaatshouders kijkt de gemeente naar andere beschikbare locaties.
Markt; alleen tijdelijke standplaatsen. De gemeente biedt alternatieven aan.

Klundert

Doorsteek; de gemeente biedt een alternatief aan op de Stadhuisring.

Willemstad

Lantaarndijk; de vergunninghouders krijgen een speciale hoek aangewezen, in plaats van verspreid staan op de parkeerplaats.

Fijnaart

Wilhelminastraat; de gemeente biedt een alternatieve locatie aan (Voorstraat)

Moerdijk

Margrietweg; de gemeente biedt een alternatieve locatie aan op de Grintweg.

Helwijk

Prins Bernhardplein; de gemeente biedt een alternatieve locatie aan op het plein.