Stadstafel Klundert: kort en krachtig

Geplaatst: 17-11-2016

Ook deze keer was de stadstafel weer goed bezocht. Het was een korte maar krachtige avond waarbij alle lopende zaken aan bod kwamen. Onder andere verkeersissues en het Huis van de Wijk.

Ook de organisatie van de stadstafel zelf kwam nog aan bod, de tafel wil met een nieuwe werkgroepenindeling gaan werken.

Stand van zaken randweg

De gemeenteraad heeft medio vorig jaar een voorkeur uitgesproken voor de ligging van de randweg. Er is onderzoek gedaan naar dit tracé en gesproken met belanghebbenden en inwoners (waaronder leden van de stadstafel). Uit die gesprekken zijn nieuwe inzichten en argumenten naar voren gekomen. Omdat dit kan leiden tot het aanpassen van het plan voor de gekozen route, is het van belang dat de gemeente die inzichten en argumenten zorgvuldig onderzoekt. Op dit moment worden er nog steeds gesprekken gevoerd met direct belanghebbenden. Daarom is het niet mogelijk geweest om in september al een beslissing te nemen over de haalbaarheid van de randweg. De stadstafel wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Schoolkinderen op de fiets

De tafel heeft aandacht gevraagd voor oplossingen voor de verkeersonveilige situatie voor in groepen fietsende schoolkinderen op het kruispunt Kerkring/Oosterstraat. Ook de scholen maken zich hier zorgen om.

Huis van de Wijk

Het Huis van de Wijk is vijf dagen per week geopend. Er zijn al aardig wat bezoekers geweest. Het is belangrijk om te vermelden dat het Huis van de wijk is gericht op samenwerking en niet op concurrentie met al aanwezige faciliteiten. Het Huis wil ondersteunend en versterkend zijn voor iedereen die het kan gebruiken.

Het centrum

Er is weliswaar nog niet zoveel zichtbaar van de ontwikkelingen met betrekking tot de supermarkt en het cultureel centrum. Er wordt echter achter de schermen hard gewerkt aan de randvoorwaarden en er worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Het project vordert gestaag en voortvarend.

Volgende stadstafel

De volgende stadstafel is in het nieuwe jaar, op maandag 13 februari. Alle inwoners van Klundert zijn hierbij weer van harte welkom vanaf 19.30 uur in De Niervaert.

Gebiedsplannen

De stadstafel Klundert is onderdeel van het Gebiedsplan Klundert. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Klundert komt zo’n vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten