Veel belangstelling voor beheer Fort de Hel

Geplaatst: 30-11-2016

Er hebben zich al twaalf gegadigden gemeld als nieuwe beheerder voor Fort de Hel. Ondernemers, particulieren, afkomstig uit de directe omgeving maar ook van verder weg. Dit vooruitlopend op de officiële aanbesteding voor de exploitatie die uiterlijk 16 januari wordt gepubliceerd. De inzet is dat de nieuwe beheerder medio april 2017 zal starten bij aanvang van het nieuwe zomerseizoen. Tussen januari en april blijft het fort wel op gezette tijden open voor een kort bezoek en een kopje koffie.

Januari – april: tijdelijk beheer

Vanaf 1 december 2016 heeft de gemeente het fort weer onder haar hoede. De maand december wordt gebruikt om het fort op te ruimen, de aanbestedingsstukken gereed te maken en het tijdelijk beheer te regelen voor de periode tussen januari en april 2017, de periode van de aanbesteding. De gemeente hecht eraan dat bezoekers ook tussentijds op het prachtige fort terecht kunnen.

Voorwaarden nieuwe exploitant

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden waar de nieuwe exploitant aan moet voldoen? Wethouder Zwiers: ‘De nieuwe beheerder moet een goed plan hebben: hoe geven de dagelijkse activiteiten invulling aan de cultuur-historische waarden van het fort, op welke manier wordt invulling gegeven aan sociaal ondernemerschap, heeft de beheerder oog voor de omgeving en hoe krijgt het partnerschap met de gemeente als verhuurder vorm?”.

Belangstellenden (dus ook degenen die zich nu al hebben gemeld) moeten officieel inschrijven. Op basis van de plannen zal een deel van de inschrijvers ook de gelegenheid krijgen de plannen mondeling toe te lichten. De beoordeling van de inzendingen gebeurt mede door professionals uit het werkveld. Dat doet de gemeente niet alleen.