Werkzaamheden riool Willemstad, Helwijk, Noordschans en Klundert

Geplaatst: 24-11-2016

Van half november 2016 tot eind januari 2017 wordt de hoofdriolering gereinigd en geïnspecteerd in Willemstad, Helwijk, Noordschans en de wijk Molenvliet in Klundert. Het verkeer hier kan met name in smalle straten enige hinder ondervinden van tijdelijke blokkades door het materieel. Op de hoofdwegen worden verkeersregelaars ingezet of omleidingsroutes ingesteld waar nodig.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Vandervalk+degroot, Helma en MJ Oomen. De bewoners van de betreffende straten ontvangen vooraf een brief met informatie.

Om het rioolstelsel goed te laten werken reinigt en inspecteert Gemeente Moerdijk ieder jaar 22 kilometer riolering. Dit is ongeveer 10 procent van de totale lengte van het Moerdijkse rioolstelsel. Op basis van de inspectieresultaten worden een plan gemaakt voor maatregelen en herstelwerkzaamheden. Dit varieert van plaatselijke reparaties tot volledige vervangingen of renovaties. Dit wordt zoveel mogelijk afgestemd met andere , zoals weg- en groenonderhoud.