Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen?

Geplaatst: 11-11-2016

En woont u in de provincie Noord-Brabant? Maak dan gebruik van de Zonnescan Brabant. Deze tool is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en al ruim 41.000 keer geconsulteerd.

Ga naar www.zonnescanbrabant.nl en zoek op de digitale kaart uw adres op. Vervolgens krijgt u informatie over de hoeveelheid energie die zonnepanelen op uw dak kunnen opwekken, de kosten van zonnepanelen en hoeveel geld u kunt besparen op de energierekening. Zonnescan Brabant is dé online tool die de voordelen van zonnepanelen voor de gehele provincie in kaart brengt.

Hoe werkt de Zonnescan?

Om wateroverlast en overstromingen te voorkomen is de hoogte van de provincie nauwkeurig in kaart gebracht met lasermetingen uit vliegtuigen. Deze gegevens worden nu voor de Zonnescan Brabant gebruikt om de helling en richting van de Brabantse daken te bepalen en de schaduw van gebouwen en bomen te modelleren. Zo maakt de Zonnescan een inschatting over hoeveel zonnepanelen op een dak passen en hoeveel elektriciteit deze kunnen opwekken. Inwoners van Brabant krijgen snel een indicatie of zonnepanelen interessant voor hen zijn.

Energieneutraal Brabant

Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te behalen, moet de Brabantse samenleving versnellen. De provincie heeft een uitvoeringsprogramma waarin kansrijke versnellingspaden uitgewerkt zijn. Eén van deze paden is meer energieopwekking in de gebouwde omgeving. Met de Zonnescan hoopt de provincie de inwoners van Brabant te motiveren over te stappen op zonne-energie en daarom heeft zij de tool verlengd tot medio 2018.

Gemeente Moerdijk

We weten met z’n allen dat fossiele brandstoffen hun langste tijd hebben gehad. In plaats daarvan gaan we massaal over op duurzame vormen van energie opwekken, zoals bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen.
De gemeente Moerdijk heeft z’n ambities om een duurzame gemeente te worden al een aantal jaren terug geformuleerd en vastgelegd in beleid en afspraken binnen de regio West Brabant.
In de paraplunota Leefomgeving heeft de gemeenteraad opgenomen dat de gemeente Moerdijk in 2030 energieneutraal zal zijn. In 2030 wordt alle energie die de Moerdijkse huishoudens gebruiken binnen de grenzen van de eigen gemeente opgewekt met duurzame middelen. Het is de bedoeling dat circa 30% hiervan wordt bereikt door het inzetten van zonnepanelen.