Zorg dichtbij: vertel het ons!

Geplaatst: 2-11-2016

In oktober bood de fractie van een van de politieke partijen mij een zwartboek aan met verhalen over de zorg in de gemeente Moerdijk. Een confronterend relaas met soms heel verdrietige verhalen, van leerlingenvervoer tot hulp in het huishouden. Deze verhalen maakten eens te meer duidelijk dat er nog veel werk te doen is na de ingrijpende veranderingen in hulp en ondersteuning. Ook andere politieke partijen hebben daar regelmatig aandacht voor gevraagd.

Onze medewerkers werden en worden geschoold in de nieuwe manier van werken, er is een signaalpunt geweest, we informeren inwoners over waar ze terecht kunnen met vragen en klachten en we gaan (nog) intensiever investeren in de contacten met onder andere huisartsen en scholen. Ik ben trots op wat er in korte tijd bereikt is. Maar, het gaat nog niet altijd zoals we voor ogen hadden. Daarom is het goed dat de verhalen verteld worden. Zelf krijgen we ook regelmatig vragen en klachten; soms over een zorgaanbieder, soms over onze eigen medewerkers. Soms zijn het individuele klachten en soms signalen die weeffouten blootleggen in de manier waarop wij de zorg organiseren. Natuurlijk zijn wij daar mee aan de slag.

Om te kunnen reageren op persoonlijke klachten hebben we wel gegevens nodig. Het zwartboek is een signaal, maar goede hulp bieden en antwoord geven op uw vraag is door de anonimiteit ervan niet mogelijk. Dat kan alleen als u zélf naar ons toe komt. Als u zelf uw verhaal vertelt. Pas als we u ontmoeten, kennen we uw verhaal. Kunnen we vervolgvragen stellen en u het juiste antwoord geven.

Wij vinden dat iedereen met zijn of haar vraag, signaal of klacht bij ons terecht moet kunnen. Het is de beste basis om ons werk op aan te passen. Liever op tijd uw verhaal dan te laat een klacht. Allereerst zijn het Wmo-loket en het Centrum Jeugd en Gezin de aangewezen plek hiervoor. Een heuse klacht volgt een andere weg. Om dat te regelen maken we een helder en handzaam overzicht van alle mogelijkheden om een verhaal, signaal, klacht of bezwaar aan ons te laten weten. Zorg dichtbij de mensen en mensen dicht bij ons. Ik hoop dat we daarmee de goede hulp en antwoorden kunnen vinden. Moerdijk doet er toe – onder andere door u.

Eef Schoneveld
Wethouder Zorg, Welzijn en Jeugdzaken