College Moerdijk wil enquête over Windpark

Geplaatst: 27-10-2016

Het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders stelt de Gemeenteraad voor om de behandeling van het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk uit te stellen. Eerst wil de gemeente, in samenwerking met de Stadstafel, een enquête houden onder de inwoners van Klundert.

In een brief aan de Raadsleden van 27 oktober 2016 stelt het college voor om het bestemmingsplan van de agenda voor de vergadering van de commissie Fysieke Infrastructuur te schrappen, die op 1 november plaatsvindt. Directe aanleiding hiervoor zijn de emotionele reacties op het voorliggende voorstel tijdens de hoorzitting van 20 oktober 2016 in Klundert.

Het college trekt het zich zeer aan dat de bewoners aangeven zich niet serieus genomen te voelen. Hoewel voldaan is aan alle wettelijke normen voor formele inspraak in de processen en alle relevante besluiten op de juiste manier zijn genomen, acht het college het nu niet verstandig om geen lessen te trekken uit de door bewoners geuite gevoelens.

Het college stelt de Gemeenteraad voor om de besluitvorming over dit bestemmingsplan op te schorten, met als doel meer inzicht te krijgen in wat er in de kern Klundert breed speelt. Hiervoor wordt er een enquête gehouden in Klundert, waarvan de uitkomst gebruikt wordt als input voor besluitvorming in januari 2017.

Tijdens de commissievergadering op 1 november geeft Wethouder Kamp nog een korte toelichting op dit verzoek.