Dorpstafel Zevenbergschen Hoek: energiek en opbouwend

Geplaatst: 20-10-2016

De Hoekse dorpstafel is levendig, de deelnemers zijn betrokken en actief. Er wordt dan ook regelmatig gediscussieerd, maar altijd op een constructieve manier. Deze keer kwam onder andere het laatste nieuws over het zwerfafval en de windmolens ter sprake.

Ook houdt de dorpstafel bijzondere aandacht voor een oplossing voor de pinautomaat die eind dit jaar verdwijnt, de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en de verschillende onderwerpen op verkeersgebied.

Zwerfafval buitengebied

De werkgroep heeft gezorgd voor borden om mensen bewust te maken van het schoonhouden van het buitengebied. Daarnaast trekken de werkgroepleden er regelmatig op uit om afval op te ruimen en vragen andere inwoners hieraan mee te helpen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de schoonmaakacties van de werkgroep en rondslingerend vuil in de afvalbak te gooien. Vele handen maken immers licht werk.

Windmolens A16

De Notitie Reikwijdte en Detail (NRD)heeft te inzage gelegen. Deze NRD is een voorloper op de Milieu Effecten Rapportage (MER) voor de zoeklocaties. Op de MER is het mogelijk om te reageren door middel van het indienen van zienswijzen. Om te bepalen wat hiervoor de gewenste stappen zijn, wil de dorpstafel onderzoeken wat het standpunt van de inwoners hierin is.
Verder wil de dorpstafel graag dat Zevenbergschen Hoek vertegenwoordigd wordt in de stichtingen van Energiek Moerdijk en Duurzaam Drimmelen.

De dorpstafel adviseert iedereen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen via de websites van de Provincie en de gemeente.
- Provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/windenergieA16
- Gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl/Windenergie-Moerdijk.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op woensdag 14 december. Alle inwoners van Zevenbergschen Hoek zijn weer van harte welkom vanaf 19.30 uur in De Zevensprong.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het Gebiedsplan Zevenbergschen Hoek. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en idee├źn. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Zevenbergschen Hoek komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten