Eerste stadstafel Zevenbergen

Geplaatst: 20-10-2016

De stadstafeldeelnemers willen graag nogmaals bij elkaar komen om de onderwerpen van de stadsavond op 28 september uit te werken. Hierdoor komt de geplande tweede stadsavond op 7 november a.s. te vervallen.

Op zo’n eerste stadstafel gaan de deelnemers aan de slag met de onderwerpen die genoemd zijn op de stadsavond. Deze onderwerpen zijn dan in verschillende thema’s ingedeeld waaronder actiepunten zijn geformuleerd.

Actiepunten en oplossingen

Op de stadsavond hebben zo’n 25 mensen zich aangemeld voor de stadstafel. Deze groep heeft afgelopen maandag nagedacht over probleemstellingen en mogelijke oplossingen hiervoor.
Daarnaast hebben deze stadstafeldeelnemers een aanzet gegeven voor het opstellen van een visie door antwoord te geven op de vraag hoe zij Zevenbergen in 2030 willen zien. 

Terugkoppeling op stadsavond

Het is de bedoeling, dat de ideeën die door de tafel bedacht zijn, op de (brede) stadsavond worden gedeeld met alle mensen die daarbij aanwezig zijn. Met z’n allen wordt die eerste opzet dan verder aangevuld en aangepast.

Opstellen gebiedsplan

Daarop volgt dan weer een stadstafel waarbij de onderwerpen door de deelnemers verder verfijnd worden tot concrete actiepunten die de basis vormen voor het gebiedsplan. Het gebiedsplan zelf is een proces, dit wordt steeds aangepast en aangevuld door de stadstafel zelf.

Volgende bijeenkomsten

Vanwege de wijziging in de planning komt de stadsavond op 7 november te vervallen. Een nieuwe planning wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Gebiedsplannen

Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Zevenbergen komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten